I fjor høst satte Tollvesenet inn store ressurser på å saumfare båtkjøp fra utlandet.

— Vi hadde lenge hatt mistanke om at det ble jukset med avgiftsbetalingen, sier avdelingssjef Rolf Ole Seljeflot i Tollregion Vest-Norge.

En av Tollvesenets metoder går ut på å få innsyn i båtkjøperens valutaoverføring til utlandet, og sammenholde den med fakturaen som blir lagt frem i forbindelse med fortolling og avgiftsberegning for båtene. Hvis det ikke er samsvar mellom disse dokumentene, har båtkjøperen unndratt mellomlegget fra moms- og avgiftsberegning.

I vår beslagla politiet fem luksusbåter som ble smuglet inn i landet. Fire personer, tre i Bergens-området og en i Stavanger, ble politianmeldt i disse sakene. Om ikke lenge må to menn fra Osterøy møte i retten og svare for sin befatning med tre av båtene. Minst en av dem skal ha blitt forsøkt solgt videre.

— De groveste sakene blir anmeldt, de mindre grove blir avgjort av Tollvesenet, sier Rolf Ole Seljeflot.

— Hvordan skjelner dere mellom sakene?

— Vi ser på verdiene som er unndratt avgiftsberegning, og graden av skyld. Hvis det er åpenbart at vi står overfor et bevisst forsøk på svindel, øker sjansen for å bli anmeldt, sier avdelingssjef Seljeflot.

I de mindre alvorlige sakene må importøren etterbetale ordinær moms og avgift, pluss en ekstraavgift på opptil og 60 % av det opprinnelige avgiftsgrunnlaget. Denne administrative tillegget blir fastsatt ut fra alvoret på bruddene.

Tollvesenets kontroll med båtimporten er ennå ikke avsluttet.