Helt siden grunnleggeren Anthony M. Gjessing tok med seg Børs Café fra børsbygningen og flyttet inn i Strandkaien 12 i 1924, har den folkelige restauranten traktert bergensere, vestlendinger og andre fra alle sosiale lag. Som popgruppen Di Derre synger: «Gi meg et bord innerst i hjørnet, og la meg sitte i fred, for varmen er på en måte litt varmere på Børs Café».

I dag driver Gjessings barnebarn Emil Oscar Gjessing «Børsen». Restauranten har vært i samme families eie og drift sammenhengende siden 1896.

Børs Café ble etablert 1. mars 1894 av forretningsmannen Anthony M. Gjessing. Han kom fra Drammen for å bosette seg i Bergen for å drive restaurantvirksomhet.

Hans ønske var å etablere en typisk norsk folkerestaurant. Kjelleren til Børs bygningen skulle vise seg å være de rette lokaliteter. Der ble Børs Café drevet helt frem til 1924 til stor glede for bymann og stril. Nå var Børs Café blitt et begrep og Anthony Gjessing merket nå at Børs Café var blitt så populær at plassen ble for liten.

Han hadde i mellomtiden kjøpt en tomt etter bybrannen i 1916 med tanke på å etablere et større restauranthus. Da dette sto ferdig i 1924, ble Børs Café flyttet over i de nye lokalene. Børs Café skulle ligge i 1. etg. på Strandkaien ved Torget, og i 2. etg. skulle det ligge en luksusrestaurant med inngang fra Strandgaten. Det skulle vise seg at folkerestauranten Børs Café ble den mest besøkte og mest populære.