Ingvild Fauske har fire år bak seg i Bergen akuttsenter – Ungdom. Anders Knudssøn har jobbet halvannet år her, men har to år på en annen institusjon, forteller han.

Likevel er de aldri blitt sendt på ruskurs. Men ingen av dem vil kritisere ledelsen eller Bufetat for det.

– Det er for lite kursing generelt, men ruskurs er ikke det mest prekære. Det er ikke der hovedproblemet ligger, sier Knudssøn.

– Barnevern er så mye mer enn å holde ungdom unna rus. Det er andre kurs jeg ville hatt større behov for, sier Fauske.

De påpeker også at det er flere ansatte med utdanning i rus de kan trekke faglige veksler på når det er behov for det.

BT har de siste ukene skrevet en rekke artikler om rusmisbruk blant ungdom på institusjoner.

– Tatt i betraktning omfanget av dette problemet – hvilken nytte ville dere kunne hatt av slike kurs?

– Det kommer an på innholdet. Det kan være nyttig å lære om strategier for å møte ruset ungdom, lese symptomer, etc., sier Fauske.

Knudssøn tror det ville være nyttig å styrke evnen til å oppdage rus og jobbe med den, og se koblingen mellom rus og psykiske problemer. Rus er ofte et symptom på bakenforliggende problemer.