— Nå må folk være om seg. Vi håper at så mange som mulig kommer med forslag om hva som kan og bør gjøres i nærmiljøene, og ønsker initiativ både fra enkeltpersoner og grupper som borettslag og FAU, sier Lisbeth Iversen, byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Disse stedene skal få nye lekeplasser

Barnas byrom

Alt fra skoleplasser til skogsstier skal utbedres og tilrettelegges gjennom prosjektet Barnas byrom. Det handler om både nye anlegg og oppjustering av eksisterende.

Prosjektet startet i 2009, men først nå tas det store investeringsløftet. I dag legger byrådet frem planen for å ruste opp lekeplasser og uteområder for 54 millioner kroner de neste årene. I tillegg kommer én million kroner årlig til oppgradering av uteareal i barnehager, og seks millioner hvert år til boltreplasser på skoler. Dette er satt av i byrådets budsjett og økonomiplan for perioden 2013–2016.

Ekstra boltreplass

Flere nærmiljøanlegg skal også rustes opp. Blant annet får Løvstien ved Løvstakken seks små stoppesteder der man kan boltre seg litt ekstra.

Rollandsparken ble anlagt på 1980-tallet, og er i perioder uteområde for Rolland skole. Men parken er i dag ganske slitt. Det samme er Fredens bolig ved Krohnengen skole.

I sentrum kommer flere lekemuligheter for barn, kanskje i form av mobile installasjoner som ramplines. Grønn Etat har allerede plassert en slik ved Smålungeren.

— Totalt har vi en ramme på opp til 90 millioner utover det som er løpt de foregående årene, forteller byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen.

Hyller private initiativ

Til nå er det kommet inn søknader fra 24 skoler og 11 kommunale barnehager. Iversen håper også på private engasjement og mange gode forslag til hva midlene kan brukes til.

Prosjektet "Bærekraftig liv på Landås" har allerede sendt søknad. I budsjettet for inneværende og de to neste årene foreslås at initiativtakerne får én million kroner

— Dette var gøye nyheter, jeg var ikke klar over at vi var nevnt i det budsjettet, sier Agnes Vevle Tvinnereim, en av pådriverne for Landås-prosjektet.

Vevle & co. ønsker å utbedre alt fra områdene opp mot Ulriken og ned mellom husene, slik at barn og tenåringer får flere aktivitetsmuligheter.

- Levende dokument

Lisbeth Iversen trekker også frem Damsgårdsprosjektet, der blant annet nærmiljømodeller laget av skoleelever har dannet grunnlaget for å utvikle tilbud i nærmiljøet.

— Det som er spennende med Barnas byrom, er at det er et levende dokument. Midlene er der, og vi bruker dem når det dukker opp gode forslag, sier Iversen.

— Vi er glad for å ha fått til et samarbeid på tvers av byrådsavdelingene, sier skolebyråd Harald Victor Hove.

Skjold og Kringlebotn skole har som de første skolene fått utarbeidet helhetlige planer for sine utearealer.

— Dette er skoler som har særlige behov for gode utearealer siden de fungerer som midlertidige avlastningsskoler. Det samme gjør Sædalen skole. Derfor får de midler til flere lekeapparater, forteller Hove.

"Innlemmer" parker

Byråden er spesielt glad for at Barnas byrom og Grønn Etat får til et løft ved skolene Rolland, Krohnengen og Damsgård.

— De har ikke like gode muligheter for lek på skoleplassen og knapt med uteareal. Men de har park- og grøntanlegg i nærheten som kan brukes, sier Hove.

I 2013 og 2014 vil byrådsavdeling for barnehage og skole ifølge Hove tildele fire millioner mer til oppgradering av skolers uteareal. Det kommer i tillegg til de seks millionene som tildeles hvert år.

IKKE BARE SKOLER: Langs Løvstien på Løvstakken kommer seks små stoppesteder og utsiktspunkter der man kan boltre seg litt ekstra. Her peser Martin Andresen (10) og Marius Zeitz Småland seg opp til toppen.
Arkivfoto: Ørjan Deisz
FØR OG ETTER: Lekestativet ved Flaktveit skole sa ikke akkurat "hei", men etter en kraftig opprusting ble det mer fart i sakene.
Foto: Bergen kommune