Klokken er syv om morgenen idet Bring-sjåfør Ronny Skålien klatrer ut av førerhuset ved en enslig lagerbygning mellom lyngheier og bergknauser.

I bilen har han 14 tonn sprengstoff som han har fraktet fra hovedlageret i Drammen, over fjellet og langs kronglete vestlandsveier til det avsidesliggende bestemmelsesstedet på Sotra.

— Nervøs? Nei du. Jeg kjører jo denne ruten flere ganger i uken, sier han.

Den første hengeren er merket «D» for dynamitt. Tennerne er forskriftsmessig adskilt i den andre containeren. I førerhuset har han en murstein av en håndbok som forteller alt som er å vite om trygg transport av sprengstoff.Både Skålien og kjøretøyet hans blir regelmessig sjekket av veivesenet og oppdragsgiveren Orica Mining Services. Selskapet er en av verdens største leverandører av sprengstoff til sivilt bruk.

— De passer på at bilen er sertifisert, og at alle papirer er i orden. Ting må være på stell, sier han.

Lagerekspeditør Asgeir Skjerven i Orica mener det er nødvendig med nøye kontroll av sprengstoff som fraktes på norske veier.

— Myndighetene må prioritere tilsyn for å sikre at frakt og lagring er forsvarlig. Det er viktig å unngå at folk bruker varebiler som lager, eller at de oppbevarer sprengstoff i boligområder. Det er også en av grunnene til at vi holder til litt avsides, sier han.

Dagens første kunde er John-Arne Wikholm fra Sartor maskin, som kommer regelmessig for å hente sprengstoff til bedriftens ulike utbyggingsprosjekter.

— Det er ferietid, så i dag trenger vi ikke så mye. Det blir bare noen hundre kilo, sier han, mens Skålien fyller hengeren.

— Vi leverer aldri ut varer hvis kundene ikke har nødvendige tillatelser og godkjente biler. Etter 22. juli har egenkontrollen blitt enda strengere, sier lagerekspeditøren.

Senest i vinter var DSB på tilsyn hos bedriften.

— Da sjekket de både lageret og hvordan kundene henter ut varene. De var også ute og kontrollerte anleggene. Det fungerte bra. Men jeg skjønner at de har mye å kontrollere og at det er vanskelig å nå over alt.

LASTER OPP: Arne Jakob Nordvik i Orica fyller bilen med eksplosiver som skal kjøres ut til en kunde. Lageret ligger avsides til på Sotra.
PAUL S. AMUNDSEN