– Eg tenkte først at utelivet på Askøy ville vera ei gullgruve. Jaggu har eg fått merka baksida av den medaljen, seier Steinar Wasmuth.

Han måtte i sommar slå utestaden Sjøhuset i Florvåg konkurs for andre gong på få år.

– Dei få gongene me prøvde å ha ope utanom spesielle arrangement, kunne du telja dei som var der på ei hand, seier Wasmuth. Han eig framleis lokala, men leiger ut til eit cateringselskap som har sporadiske arrangement.

Wasmuth meiner Askøy ligg for nære Bergen til at det er grunnlag for tradisjonell pubdrift.

– Eg trur ikkje det er mogleg å halda eit fast pubtilbod i helgane. Skal du få det til, må du kutta alle samband til øya, seier eigaren.

– Utopisk

Polititopp og Høgre-politikar Norvald Visnes lanserte i bystyret måndag ideen om å spreie utelivet meir utover Bergens grenser.

Den konkursramma pubeigaren omtalar forslaget om fleire bygdepubar som «utopisk».

– Det vitnar om at ein ikkje heilt skjønar korleis bransjen fungerer og kor kostnadskrevjande det er å driva slike stader, seier Wasmuth.

Han meiner livemusikk og andre underhaldningstilbod må til for å halda på lokalbefolkninga.

– Men det er heilt urealistisk å tru at det er mogleg å ha slike gode tilbod stadig vekk. Det er ikkje økonomisk forsvarleg.

Fleire har prøvd

I kjellaren på Kleppestø Senter har fleire prøvd seg med pub— og restaurantdrift. Kjell Pedersen er ein av dei.

– Det er rett og slett ikkje liv laga, det er for enkelt å reisa til Bergen. Der har folk hundrevis av alternativ, det får dei ikkje her, seier Pedersen, som starta utestaden Tvert Imot på slutten av nittitalet. Etter halvtanna år i drift, var det slutt – publikum uteblei.

– Mange har prøvd seg, og alle har tapt. Eg har ikkje tru på at det kan bli butikk av å driva pub på Askøy. Min konklusjon er at øya ligg for nære byen, seier Pedersen, som i dag er styreleiar ved Kleppestø Senter.

Seinare overtok Ingrids Mathus lokala, også det med kortvarig drift.

– Må gå med tap

Tradisjonsrike Loftet Scene har tidlegare prøvd seg med faste opningstider, men no er drifta avgrensa til særskilde underhaldningsarrangement og konsertar.

– Slik må det bli, for å ikkje gå med tap. Problemet er at lokalbefolkninga ikkje kjenner si besøkingstid, seier dagleg leiar Synnøve Kleivtun.

Ho meiner det er vanskeleg å danna grunnlag for ein lokal pubkultur i kommunen.

– Viss ein har mykje pengar å satsa, vil det vera mogleg. Men då må ein vera førebudd på å gå med tap ei stund.

Utestaden har prøvd å satsa på eit vakse publikum, men har i det siste retta seg meir mot dei yngre.

– Det er vanskeleg å få kontinuitet i utelivsbransjen her. Det er ein grunn til at me ikkje har ope kvar einaste helg, seier Kleivtun.