Kommunene i det nordøstlige England stiller seg nå bak en søknad fra det nyetablerte rederiet Norwegian Seaways om støtte fra "The Deputy Prime Minister's regional growth fund" til en gjenåpning av fergeforbindelsen til Vestlandet i Norge.

Norwegian Seaways bygges på restene av Essex-rederiet Albion Lines, med tidligere P & O Ferries-ansatte i ledelsen.

Den britiske avisen The Journal skrev i sitt toppoppslag i går at de nye fergeplanene til Norge skaper håp om sårt tiltrengte jobber i North Shields-området.

Viktig for Nordøst-England

Årlig deler den britiske regjering ut store beløp til utvikling av næringslivsprosjekter som kan skaffe arbeid i regioner med mye arbeidsløshet. De mange søknadene stiller langt sterkere i køen hvis lokale myndigheter stiller seg bak dem. Nå melder The Journal at både Newcastle og Tyneside ber om at statlig støtte blir innvilget til Norwegian Seaways.

— Det er ingen tvil hos oss om at fergeforbindelsen til Norge vil skaffe turister og arbeidsplasser ikke bare i Tyneside, men over hele Nordøst-England, sier ordfører Linda Arkley i Tyneside Council. Hun tilhører samme konservative parti som har regjeringsmakten i England.

Turistnæringen har tapt

— En ny fergerute vil bli en viktig økonomisk drivkraft og det er derfor vi har vist vår støtte i samtaler med Norwegian Seaways, sier ordføreren.

I søknaden vises det også til mindre forurensning og bedre miljø hvis trailere igjen kan innta fergeruten mellom Bergen og Tyne.

Rundt 1400 trailere brukte Englandsbåten årlig fra England da DFDS Seaways sto for ruten. Siden 2008 har trailerne kjørt lange omveier for å komme mellom Norge og England.

Turistnæringen skal ha tapt rundt 20 millioner pund siden den forrige fergeforbindelsen ble lagt ned i 2008.

Norske investorer

Tyne kommune ga i oktober i fjor 15.000 pund i lån til forberedelse av fergeprosjektet. Får man gjennomslag for søknaden, kan det ifølge The Journal utløse flere millioner pund fra regjeringen. Det er likevel flere men. Det er mange som søker om støtte til prosjekter. Og alle kan ikke få. Dessuten blir det ikke gitt statlig hjelp uten at det finnes andre investorer.

— Derfor er det svært viktig også med norske investorer, skriver The Journal, og viser til at det er interesse også i Norge.

- Aldri vært nærmere

— Vi holder på å jobbe frem et prospekt som vil bli presentert for investorer innen kort tid. Hvor nær vi er målet om en ny englandsrute, kan jeg ikke si i dag. Men vi har i alle fall aldri vært nærmere, sier reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag.

Han var lenge styreleder for interimsstyret for den norske delen av Norwegian Seaways, som nå har ansatt folk på heltid for å få etablert fergeruten.

— Vi har hatt god dialog med britiske myndigheter gjennom flere år. Dårlige tider i England har imidlertid gjort oss litt usikre. Derfor er det med glede vi hører om søknaden til den britiske regjering, sier Warberg.