Mandag møter han til gruppemøte i Høyres fylkestingsgruppe. Tirsdag behandler fylkestinget budsjettet. Til det møtet håper Nils Marton Aadland å ha overbevist partifellene om at hurtigbåten mellom Nordhordland og Bergen får tilskudd.

— Jeg håper vi får til ordninger som gjør at denne båtruten er liv laga på sikt.

Foran budsjettmøtet har alle de største opposisjonspartiene sagt at de vil støtte hurtigbåten gjennom et direkte billettilskudd. Det vil koste fylkeskommunen mellom 3,5 og 4 millioner kroner.

Opposisjonen lover penger

— Det er stadig flere som ser at det er fornuftig å bruke hurtigbåt, men samtidig har vi litt av en utfordring. Så langt har meldingen vært at vi ikke kan gi et direkte tilskudd fordi dette ikke er i samsvar med de vilkårene BNR sa ja til da selskapet fikk konsesjon, sier Aadland.

— Hvilken betydning har det for din vurdering at konkurransevilkårene er endret, i og med at billettprisene på bussen er så kraftig redusert?

— Dette er av de tingene vi absolutt må se på. Konkurransevilkårene er endret, og jeg håper vi kan sikre hurtigbåten bedre vilkår, sier Aadland.

Ordføreren i Meland har vært en av de sterkeste forkjemperne for hurtigbåten. Han har sammen med andre ordførere i Nordhordland presset på for å få båten i rute.

Lover å kjempe

— Ingen trenger å tvile på at jeg vil kjempe for at båten skal bli en suksess.

- Hva vil du gjøre når dere avholder gruppemøtet?

— Jeg ønsker en ordning med felles billettering, jeg håper å få til en ordning med samkjøring der bussene korresponderer med båten og vi må få gjort noe med takstnivået.

- Det betyr penger til hurtigbåten?

— Det betyr det.

- Dersom gruppen din sier nei, og alle opposisjonspartiene stemmer for hurtigbåten, kan du bli sittende på vippen i fylkestinget. Vil du da stemme for støtte til båten?

— Man bryter ikke med gruppen sin i budsjettsaker, sier Aadland.