Selskapet Alexela Sløvåg har arbeidet med opprydding og reparasjoner på det tidligere Vest Tank-anlegget siden eksplosjonen i to tanker i mai 2007. Nå er forberedelsene inne i sluttfasen.

Administrerende direktør Håkon Ivarson håper de har avsluttet oppbyggingen og fått de nødvendige tillatelser i løpet av vinteren.

Frustrasjon

Torsdag uttalte daglig leder Heiti Hääl i det estiske selskapet Alexela Logistics, som eier Alexela Sløvåg, at de ville gi opp planene om å drive oljeterminal i Gulen. Hääl er styreleder i Alexela Sløvåg.

Fredag gikk han tilbake på uttalelsen, og skriver i en pressemelding at den kom i frustrasjon over framdriften ved anlegget. Vi har ikke mistet troen på prosjektet, sier Hääl.

Håkon Ivarson har forståelse for styrelederens frustrasjon over problemene de har møtt i Sløvåg, men bekrefter at planene om å drifte en oljeterminal står fast.

Snart kvitt avfallet

– Det er litt avfall igjen etter at vi har vasket ned tankene og tatt vekk bunnfallet. Vi forhandler med et firma om å eksportere det, og håper vi kan ha en kontrakt klar i neste uke. Da er vi kvitt absolutt alt avfallet som lå igjen etter Vest Tank, forteller Ivarson.

Da to tanker eksploderte ved anlegget i mai 2007 var det lagret store mengder avfall fra rensing av svovelholdig bensin på flere tanker. Den nye eieren måtte kvitte seg med dette avfallet. Det har vært svært vanskelig å få noen til å ta imot det, men nå går snart siste lass fra Sløvåg.

Venter tillatelse

– Både SFT (Statens forurensningstilsyn) og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er godt fornøyd med søknaden vår, og vil gi oss tillatelse til å starte igjen når avfallet er fjernet. Vi er blitt fulgt med argusøyne av tilsynsmyndighetene, så vi har lagt mye arbeid i å bygge opp en terminal som er så bra som mulig, sier Ivarson.

Hans styreleder Hääl sa til NRK torsdag at Alexela Logistics har brukt 300 millioner kroner i Sløvåg.

– Vi har brukt over 100 millioner kroner bare på oppryddingen, så med kjøpet av anlegget og gjenoppbyggingen er vi oppe på den summen, sier Ivarson.

Alexela Logistics har vunnet en rettssak mot den tidligere eieren av Vest Tank, Trond Emblem. Tingretten har dømt Emblem til å betale tilbake 70 millioner kroner av kjøpesummen, men saken er anket og skal opp i lagmannsretten.

Emblem og to fra ledelsen i Vest Tank sitter for tiden på tiltalebenken i Bergen tingrett, anklaget for ulovlig mottak av avfall og rensing av svovelholdig bensin.