GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

–Jeg håper på henleggelse. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Terje Søviknes til TV2 Interaktiv.

Det var i formiddag politiadjutant Inger Mysen Conradsen kunne fortelle at etterforskningen var avsluttet og at hun renet med å sende politiets innstilling over til statsadvokaten allerede i neste uke.

Søviknes sin advokat, Oscar Ihlebæk, sier i en kommentar til Bergens Tidendes nettutgave at han ikke har tilstrekkelig med innsikt i sakens dokumenter til at han tør å tolke hva den raske avslutningen av etterforskningen innebærer.

– Terje Søviknes har bare hatt status som vitne i saken. Jeg har derfor ikke fått se alle dokumentene.

Ihlebæk har denne uken bedt politiet avhøre to navngitte vitner. Han vet ikke om politiet har avhørt disse.

– Er dette vitner som vil kunne opplyse saken til fordel for Terje Søviknes?

– Selvfølgelig.

– Hva foretar du deg dersom politiet ikke har avhørt de to vitnene?

– Det vil avhenge av det påtalemessige utfallet. Får den et annet utfall enn det jeg forventer, vil jeg både kreve vitnene avhørt og at politiet foretar utvidet etterforskning.

– Hvilken utvidet etterforskning?

– Det har jeg ikke lyst å si noe om nå.

– Hva regner du med blir det påtalemessige utfallet i saken?

– Min forventning er rimelig på det rene og den tror jeg ikke det er nødvendig å konkretisere, sier Ihlebæk.