— Det er naturlig at jeg er spent. Nå forventer jeg en saklig og god debatt, sier Moltu. Han tror ikke på en splittelse i partiet.

— Målsettingen min er å være så samlende som mulig. Jeg tror KrF i Bergen evner å forholde seg til de demokratiske prosessene i partiet, sier Moltu.

— Når vi klarer å fokusere på de gjennomslagene vi har hatt for vår politikk, vil det virke samlende i seg selv. Vi må ta høyde for at folk fremdeles har ulike syn på denne situasjonen, og vi må ta vare på deres interesser, sier Moltu.

— Hvordan?

— Det kan jeg ikke gi noen svar på i dag. Vi får se om vi finner det ut av det på møtet.