Nesten to millioner flypassasjerer reiste fra eller til Flesland i første halvår i år. Selv om veksten bare er på en knapp prosent — eller ca. 12.300 reisende - sammenliknet med første halvår i fjor, tror terminal- og markedssjef på Flesland, Alf Sognefest, på bedre tider de neste månedene.

— Trafikkveksten i første halvår er mindre enn vi hadde håpet og trodd. Men det er satt i gang flere nye flyruter i vår, samtidig som alt tyder på at vi får en svært god sommersesong. Vi ser også at mange av sommerrutene strekker seg lenger utover høsten. Derfor har vi godt håp om å runde den magiske grensen på fire millioner passasjerer før året er slutt, sier Sognefest.

1,94 millioner

Statistikken forteller om 1.949.202 reisende i perioden fra januar til august. Av dette står helikoptertrafikken for om lag halvparten av veksten. Men det er også en liten økning både i utenlands- og innlandstrafikken. I juni gikk imidlertid flytrafikken litt ned etter jevn vekst i hele år.

De andre flyplassene i Hordaland og Sogn og Fjordane har pene plusstall i Avinors halvårsstatistikk. Stord lufthavn hadde nesten 30.000 reisende og en vekst på vel 70 prosent etter at det er blitt både mer rute- og chartertrafikk på flyplassen.

Sterkt av Stord lufthavn

Også Florø og Førde lufthavner har pene trafikktall. Med vel 70.000 passasjerer økte flytrafikken til og fra Florø med åtte prosent, mens Førde lufthavn hadde over 34.000 reisende og syv prosents vekst. Ved Sogndal lufthavn hadde man en beskjeden økning på to prosent og ca. 42.500 passasjerer. Sandane lufthavn har tilbakegang på tre prosent.