OLAV GORSETH

Arkitekt Steinar Enehaug har tegnet bygården på oppdrag fra Jarle Høyvik som står bak selskapet Ninja Eiendom AS. Tanken er å føre opp en bygning som forsterker mosaikkarkitekturen i Neumannsgate/Vaskerelven. Samtidig mener de at det planlagte huset blir en spennende kontrast til Vaskerelven 21, et lite trehus fra 1767. Utbyggerne ønsker å bruke noe av luftrommet over det gamle huset til nybygget.

Utfordrende arkitektur

— Vi vil reise et milleniumsbygg som kan være utfordrende arkitektonisk. Siden vi møter motstand hos byråkratene, håper vi politikerne kan være med på å sende et signal om at Bergen tør å være dristig når ny bebyggelse skal passes inn i et eksisterende miljø. Vi har ikke lyst til å bygge et A4-hus, som vi har fått signaler om at vi hadde fått lov til. Derfor er det viktig for oss at vi kan bruke litt av luftrommet over Vaskerelven 21. Vi har allerede trukket tilbake denne utkragingen av det planlagte bygget tre ganger, og hvis vi skal være nødt til å trekke det enda lengre tilbake, føler vi at luften går litt ut av ballongen, sier Jarle Høyvik.

Søknad om bygging ble sendt inn første gang 10. august i 2002. I februar året etter fikk utbyggerne avslag. Begrunnelsen var at utnyttelsesgraden var for høy. De anket umiddelbart. Anken ble liggende i halvannet år uten at noe skjedde. Da tok utbyggerne kontakt med kommunen og fikk beskjed om at anken måtte trekkes for at de kunne få ny behandling. De leverte et revidert prosjekt, der utbyggingen i luften, den såkalte utkragingen, over Vaskerelven 21 var redusert. Dette ble levert den 20. oktober i fjor. 10 januar ble også dette forslaget avslått. Og nå er altså dette avslaget anket - i håp om at politisk behandling skal gi et annet resultat.

Tre år ble til over femti...

Den en etasjes garasjen som står på tomten i dag er satt opp på dispensasjon i 1953. Den skulle da få stå i tre år. Over femti år senere står den altså fortsatt.

— Ikke akkurat noen forskjønnelse i gaten, kommenterer Høivik. Han peker også på at Byantikvaren ikke har prinsipielle innsigelser mot at det verneverdige huset i Vaskerelven får deler av nabobygget over seg.

— Dessuten har vi nå i tre omganger trukket fasaden mot Vaskerelven tilbake, slik at selve utkragingen nå fremstår som temmelig beskjeden, mener han. Høivik sier at politikerne i Bergen nå har en mulighet til å vise hvor dristige de tør å være. Dette er en anledning til å gi det arktitektoniske miljøet i Bergen en stimulans, mener han.

Arkitekt Steinar Enehaug mener at huset slik det nå er planlagt vil kunne fremheve det fredede trehuset i Vaskerelven. Samtidig mener han at utnyttelsesgraden ikke overstige de vedtatte 70 prosent hvis en regner på volumet av den planlagte bygården.

INGEN PRYD FOR GATEN: Denne gamle garasjen fra 1953 skulle Jarle Høyvik gjerne ha revet og i stedet fått reist et moderne hus med leiligheter. Men han møter kommunal motbør.<br/>Foto: FRED IVAR KLEMETSEN
NYBYGG: Prosjektet sett fra Neumanns gate.<br/> ILLUSTRASJON: STEINAR ENEHAUG