• Politikerne bør gå i seg selv og prøve å se saken fra litt ulike vinkler, sier Karianne Kayser (34) fra Arna. Hun har prøvd kunstig befruktning seks ganger - uten resultat.

Nå tar hun til orde for at bioteknologiloven gir forskerne mulighet til å forske på overflødige befruktete egg. Kunstig befruktning (IVF) er en form for bioteknologi.

— Kanskje kan forskningen gjøre metodene for prøverørsbehandling bedre. Og kanskje kan den føre til metoder som kan brukes til bekjempelse av alvorlige sykdommer. Det er to gode argumenter for å gi tillatelse, mener Kayser.

Hun synes mange politikere har feil utgangspunkt i denne saken.

— Når politikere diskuterer dette, kan det nærmest høres ut som om det dreier seg om å tukle med egg som kan bli til liv. Det blir feil. Man trenger grunnforskningen for å komme videre. Hvis det er dette som skal til for at forskerne finner svaret på en medisinsk gåte, synes jeg det er riktig å tillate forskning på overflødige befruktete egg, sier hun.

Kayser ser ingen etiske dilemmaer i denne saken.

— Nei, disse eggene er overflødige og blir ikke til noe. De vil likevel gå til grunne, og kan aldri utvikles til fostre. Det må politikerne skjønne, mener hun.

Det kan bli et dilemma for norske politikere om forskning på befruktete egg i utlandet fører frem til nye, gode medisiner. Spørsmålet er hva gjør man da.

— Hvis utenlandske forskere for eksempel finner frem til en livreddende medisin ved hjelp av forskning på befruktete egg, skal norske politikere argumentere veldig godt mot å ta den inn i landet. Det kan fort bli dobbeltmoralisme av slikt, mener Kayser.

— Synes du politikerne er for moralistiske?

— Jeg synes ikke det er det rette uttrykket. Men en kan jo stille seg spørsmål om hvilken etikk som ligger bak det å nekte forskningen å finne løsninger på medisinske utfordringer - samtidig som en aksepterer import av medisiner som baserer seg på slik forskning, sier Kayser.

— Dessuten tror jeg enkelte politikere har problemer med å forholde seg til de medisinske problemstillingene som knytter seg til barnløshet og befruktning av egg. Rett og slett fordi dette temaet fortsatt er så pass tabubelagt.

TO ARGUMENTER: - Kan forskning på overflødige befruktete egg føre til bedre metoder for kunstig befruktning, og samtidig løse medisinske gåter, er det to gode argumenter for å tillate det, mener Karianne Kayser.<br/> FOTO: TOR HØVIK