• Endelig, sier August Rathke. Endelig ser det ut til at motstandsmuseet for Bergen og bergensområdet skal bli en realitet.

— Åttende mai eller syvende juni neste år vil være riktige datoer for en offisiell museumsåpning, sier lederen av Bergens Forsvarsforening.

Da vil det også være åtte år siden magasinbygningen på Koengen ble brakt på bane som husvære for et lokalt motstandsmuseum.

Klarert av departementet

Mandag kveld kunne Rathke bringe årsmøtet i forsvarsforeningen den gledelige melding at Forsvarsdepartementet nå klarerer eie- og driftsformen for Bergenhus Festningsmuseum, inkludert etablering av motstandsmuseum og en avdeling for kvinners rolle i forsvaret av Norge.

— Forslaget går ut på at leien dekkes av Forsvaret og at det gis to stillingshjemler til museet, sier Rathke.

Med samtykke fra styret i Nordsjøfartsmuseet har Bergens Forsvarsforening engasjert direktør Egil Christophersen som leder av samlingen i Motstandsmuseet.

— Forutsetningen er at eierforhold og drift av museet er statens ansvar, sier Rathke.

Han håper innredningsarbeidet skal komme i gang i løpet av kort tid, slik at en offisiell åpning av motstandsavdelingen kan skje i løpet av 2005, og aller helst på datoene 8. mai eller 7. juni.

Pusset opp

— Både forsvarskomiteen i Stortinget og Forsvarsdepartementet har vært positive, men omstillingene i Forsvaret har medført at prosessen har tatt tid, sier Rathke.

Ti millioner kroner er bevilget til Motstandsmuseet, mens én million er samlet inn.

Magasinbygningen har i de siste årene gjennomgått en omfattende oppussing, og blant annet fått ny fasade og nytt tak. Det er heis i bygningen og utenfor er det laget til rampe for rullestoler. Inne blir det både foredragssal og bibliotek.

— Til samlingen håper vi på bidrag både fra Forsvarsmuseet og andre hold, sier Rathke.

NÆRMER SEG: I 2005 håper August Rathke i Bergens Forsvarsforening på innflytting for Motstandsmuseet i den tidligere magasinbygningen på Koengen.<br/> ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN