• Dette er slutten på 16 års mareritt. Men vi skulle gjerne visst hvem som egentlig stod bak trakasseringen, sier Anne Grethe og Ragnar Fagereng.

På deres egen bryllupsdag fikk ekteparet oppreisningen de har ventet på i årevis: Anne Grethe Fagereng ble frifunnet for fire tilfeller av falsk anmeldelse, og ett tilfelle av forsikringsbedrageri, etter at ekteparet ble utsatt for gjentatt trakassering på 1990-tallet.

— Det verste har vært å bli mistrodd gjennom 16 år. Etter så lang tid er det fantastisk å bli trodd av retten, sier Anne Grethe Fagereng.

Telefonstorm

Telefonen kimer uavbrutt i eneboligen i Eidsvåg. Journalister ber om kommentarer, venner og familie ringer og gratulerer. Selv har ikke ekteparet rukket å fordøye den rykende ferske dommen.

— Det er så deilig å være ferdig med saken. Det har vært en stor belastning for hele familien i lang tid, sier Anne Grethe Fagereng.

Allerede torsdag i forrige uke fikk hun et forvarsel om hvilken vei det bar. Mot slutten av rettssaken ba aktor om at hun ble frikjent på alle punkter.

Ble kalt «skrulle»

— Jeg ble lamslått, og holdt på å dette av stolen. Aktor viste et menneskelig og sympatisk trekk ved at hun var villig til å endre oppfatning. Det var stor forskjell fra den første rettssaken, da aktor kalte meg en skrulle i åpen rett, sier hun.

I 1998 ble hun dømt for flere tilfeller av falske anmeldelser og forsikringsbedrageri. Ektemannen, tidligere rådmann Ragnar Fagereng, ble frikjent.

Åtte år senere stod bergenseren Stian Njøten frem i Se og Hør og fortalte at han var med på å trakassere ekteparet, blant annet ved å flytte gjenstander i huset.

— Vi plasserte pyntegjenstander på steder de ikke hørte hjemme. Da politiet fant sølvtøy gjemt i boligen, ble mistanken kastet mot ekteparet, forklarte Njøten under rettssaken i forrige uke.

- Et reelt overfall

Intervjuet med Njøten førte til at deler av Anne Grethes sak ble gjenopptatt: To tilfeller av ruteknusing, et trusselbrev, og et overfall i en gangtunnel.

I 1998 trodde ikke retten på at overfallet hadde funnet sted. Nå er dommen den stikk motsatte:

«Hun ble utsatt for et reelt overfall», heter det fra lagmannsretten. Dermed ble hun også frikjent for forsikringsbedrageri, etter å ha levert skademelding med erstatningskrav.

Njøten har ikke villet si noe om hvem andre som stod bak. Motivet skal ha vært å presse ekteparet for penger, og å få den daværende rådmannen til å gi skjenkeløyve til bestemte personer.

— Jeg skulle tas, og når de ikke klarte å ta meg, så tok de Anne Grethe. Vi skulle gjerne visst hvem som stod bak, og jeg tror ikke det er usannsynlig at det vil komme for en dag. Men nå gleder vi oss over frifinnelsen, sier Ragnar Fagereng.

- Bærer ikke nag

De delene av dommen fra 1998 som ikke er gjenopptatt, blir stående. Det gjelder to forsikringsbedragerier, to tilfeller av narkotikakjøp, og to tilfeller av dokumentfalsk. Straffen er forlengst sonet.

— Hva synes du om at disse punktene ikke ble gjenopptatt?

— Det har jeg lagt bak meg for lenge siden. Det ville aldri blitt reist tiltale på disse punktene hvis det ikke var for sakene jeg nå er frifunnet for.

— Hva slags tanker har du om Stian Njøten?

— Jeg bærer ikke noe nag til ham. Jeg synes mest synd på ham.

GLEDESDAG: På deres 37. bryllupsdag fikk ekteparet Fagereng beskjeden de har håpet på i årevis. Etter at deler av dommen mot Anne Grethe ble gjenopptatt, ble hun i går frifunnet. - Dette har vi ventet på lenge, sier hun.
PAUL S. AMUNDSEN