• Et barnehagelotteri høres veldig lite gjennomtenkt ut, og jeg håper det aldri blir vedtatt, sier tobarnsmor Janne Garvik.

Hun mener det vil være store ulemper ved å innføre loddtrekning ved plasstildeling.

— Hvis søsken havner i forskjellige barnehager, må foreldrene beregne mye ekstra tid til å hente dem. Det vil tvinge mange, særlig kvinner, ned i deltidsstillinger, sier Garvik.Begge sønnene, Casper (5) og Kyrre (snart 3), går i Slettebakken Menighetsbarnehage.

— Jeg ser at de har det fint sammen, og at Casper tar vare på Kyrre. Jeg merket at Kyrre følte seg mye tryggere på å begynne i barnehagen når han visste at Casper allerede gikk her. Jeg synes også det er viktig at de får gå i en nærbarnehage, slik at de blir kjent med barn som de senere skal på skole med, sier Garvik.

Slettebakken Menighetsbarnehage tildeler plasser på egne vilkår. Et viktig kriterium er at familien bor i menigheten. Det blir også lagt vekt på søskenforhold, og en jevn fordeling av kjønn og alder.

— Det bør ikke være et mål at alle barnehager skal være like, mener styrer Signe Trætteberg.

Hun er ikke redd for å miste offentlig støtte, selv etter forslaget om loddtrekning.

— Jeg tror det ikke før jeg får se det, sier hun.