— Det vi har gjort til nå er å bygge et gassanlegg og ha gassrør i fyllingen for å ta ut gassen, sier daglig leder i Mjelstad Miljø, Einar Håland.

— Naboene sier det ikke hjelper?

— Jeg registrerer selv at det lukter, og det beklager jeg. Nå har vi engasjert et firma som skal måle lukten, og som skal komme med anbefalinger om hvilke tiltak vi bør sette i verk for å redusere luktplagen.

— Bryter ikke disse luktplagene med den tillatelsen som i sin tid ble gitt?

— Det mener ikke vi. At det ikke skal plage naboene betyr ikke at det skal være luktfritt. Vi prøver å unngå luktproblemene. Vårt mål er at lukten ikke skal være til sjenanse.

— Hvor lenge må naboene regne med det går før lukten er vekke?

— Det kan jeg ikke svare på. Vi avventer rapporten fra firmaet vi har engasjert og vil følge de tiltakene firmaet anbefaler.

— Naboene har loggført luktplagene de siste to og et halvt årene, og varslet dere jevnt og trutt pr. brev. Hvorfor har dere ikke gjort noe før i det aller siste?

— Vi installerte gassanlegget i 2004 og har utvidet med nye brønner. Vi startet med fem brønner, nå har vi 15 gassbrønner.

— Det er tydeligvis ikke nok?

— Kanskje ikke, men vi er ikke helt enig i beskrivelsen av luktplagene. Jeg bor selv i området og det finnes folk som ikke opplever dette helt på samme måten, sier Håland.