Kommisjonens undersøkelsesleder Ørnulf Lien sa onsdag kveld at det fortsatt ikke var gjort nye funn blant vrakrestene.

— Vårt fokus i dag har vært å få vrakrestene trygt ned fra ulykkesstedet. Nå er vrakrestene på vei til Lillestrøm. Vi vil enten undersøke restene selv eller sende det videre. Det er ingen konklusjon fra oss foreløpig, sier han til NRK.

NTB møtte Lien også på helikopterbasen i Kinsarvik like før han skulle reise opp på fjellet og frakte ned vrakdelene.

— Det er deler som er spesielt interessante. Spesielt gjelder dette instrumenter med minnefunksjon, forklarte Lien.

Ikke avanserte

Instrumentene viser blant annet motorytelse før ulykken og har ifølge Lien en funksjon som ligner ferdskriveren i fly. Ferdskriveren registrerer alle tekniske hendelser i flyet.

De tilsvarende instrumentene i et helikopter er imidlertid ikke like avanserte og ikke like godt beskyttet mot ytre skader som ferdskriveren.

— Vi håper disse tekniske instrumentene kan bidra til å kaste lys over hva som har skjedd - men de kan også være ødelagt, sier han.

I tillegg er det andre viktige elementer Havarikommisjonen skal undersøke.

— Hovedkomponentene rotor, motor, kontrollsystemer og girbokser blir viktige. Blant annet ønsker vi å finne ut om delene var intakte før ulykken og om motoren var i gang da helikopteret styrtet, sier Lien.

Spesialisthjelp

Så langt er det ikke noe som tyder på tekniske feil ved helikopteret før havariet.

— Foreløpig har vi ingen grunn til å tro at maskinen ikke var i orden, men mye gjenstår av analyser og undersøkelser.

Når delene kommer til Havarikommisjonens hovedkvarter på Lillestrøm, vil kommisjonen tilkalle spesialister på de ulike delene.

— Det blir blant annet aktuelt å kontakte spesialister på elektronikk for å få ut informasjon fra instrumentene med minnefunksjon.

Brann

Havarikommisjonen regner med å få alle vrakrestene ned fra fjellet i løpet av dagen.

— Så fremt været tillater det, blir delene fraktet med lastebil til Lillestrøm i dag, sier Lien på Airlifts base i Kinsarvik.

Kommisjonen avsluttet tirsdag kveld sine undersøkelser på ulykkesstedet på fjellet mellom Kinsarvik og Eidfjord, der helikopteret med fem personer om bord styrtet mandag kveld.

— Det er alltid vanskelig å lete etter årsaken når det har vært brann, og dette er nok ikke blant de letteste tilfellene. Vi starter våre undersøkelser for å finne svar, men det er ikke alltid vi lykkes, sier Lien.

Flere årsaker

Men om spesialistene finner svar, så vil det trolig være flere av dem.

— Ved flyulykker ender man sjelden med å peke på én årsak. Det er gjerne mange grunner til at ting går galt, og man kan sjelden sette to streker under svaret, forteller avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i kommisjonens luftfartsavdeling

Havarikommisjonens mål er at en rapport skal foreligge innen ett år.

— Gjør vi funn underveis som har stor betydning for sikkerheten, blir de umiddelbart formidlet til omverdenen, sier Halvorsen.

HELIKOPTERGRAFF.JPG