— Kanskje blir vi reddet av gongongen. Vi hadde avskrevet hele greien, og trodde at kommunen skulle slippe unna, sier Anders Haaland og Geir Abelsen i Sandviken kulturhistoriske forening (SKF).

De kikker ivrig på brevet som har kommet fra Efta Surveillance Authority (ESA) i Brussel til Fornyings-og administrasjonsdepartementet. Der ber ESA om en nærmere redegjørelse for hvordan salget av den attraktive tomten i Sandviken ble gjort.

Høsten 2007 klaget kulturvernerne i Sandviken inn Bergen kommunes anbudsprosess for Slaktehustomten til ESA. Flere av de private firmaene som tapte anbudet støtter klagen.

Fikk kjøpe billig tomt

Da Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric fikk kjøpe tomten i 1998, hadde de ikke det høyeste budet. Faktisk var budet på 10,7 millioner kroner 4,3 millioner kroner lavere enn det høyeste som kom inn. De fikk likevel tilslaget fordi bystyret likte planene de presenterte for å utvikle tomten.

Nå har byråkratene i Brussel bestemt at det er verdt å se nærmere på om salget av Slaktehustomten strider mot regelverket som forbyr statlige subsidier.

Både utnyttelsen av tomten, og ikke minst salget av den, har vært en gjenganger både i kommunen og i mediene i over ti år.

Burde ha varslet ESA

Presserådgiver i ESA, Inge Hausken Thygesen, understreker at deres krav om informasjon fra norske myndigheter, ikke betyr at de mener det er grunnlag for en reaksjon fra ESA.

— At vi tar et slikt skritt betyr ikke at en kan si noe hva konklusjonen vil være, sier Hausken Thygesen.

I utgangspunktet er myndighetene pliktige til å bringe saker hvor det er tvil inn for ESA for vurdering. Det ble ikke gjort i denne saken.

— Nei, det er ikke blitt sendt en såkalt notifisering til oss i forbindelse med denne avtalen, sier han.

At henvendelsen fra ESA til norske myndigheter ikke kommer før nå, har flere årsaker.

— Denne saken har tatt noe tid. Delvis skyldes det at vi har fått utfyllende informasjon fra klager. I tillegg har vi hatt en internt prosess, sier Inge Hausken Thygesen, presserådgiver i ESA.

Endret flere ganger

Problemstillingene rundt salget er flere og kompliserte. Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric ga i første omgang heller ikke inn felles tilbud. Først etter at fristen var gått ut, valgte de å gå sammen, og vant da frem i kommunen.

Siden den gang er vinnerutkastet blitt endret flere ganger. ESA ber også om en forklaring på hvorfor disse endringene er blitt gjort.

Byggingen av et maritimt næringssenter, som var hovedelementet i planen, er for lengst lagt på is. Faktisk var endringene av en slik art at kommunen tok ut stevning mot kjøperne. Den stevningen ble senere frafalt etter at planene ble endret igjen.

Kan måtte betale tilbake

  • Hva vil konsekvensene være dersom det viser seg at det her har foregått ulovlig statlig subsidiering?

-Generelt kan jeg si at vanlig prosedyre er at den som har mottatt den ulovlige statlige støtten skal betale tilbake. Hvordan det eventuelt blir i denne saken, kan jeg ikke si noe om, sier Hausken Thygesen

I Sandviken kulturhistoriske forening håper de ringvirkningene av en ESA-dom blir enda større. Foreningen har i årevis kjempet for å redusere byggehøyden på de planlagte nybyggene.

— Vi håper ESA kan gi byggesaksavdelingen i Bergen en korreksjon. Men klagen, sammen med finanskrisen, betyr at vi har en anledning til å begynne på scratch igjen, sier formann Geir Abelsen i SKF.

Ørjan Deisz