Christer Jebsen Hermansen er den siste på listen i årets dystre trafikkstatistikk for Hordaland og Sogn og Fjordane. Av 26 dødsofre i vestlandstrafikken så langt i år, er ti i aldersgruppen under 25 år. Hele 45 prosent av alle som ble drept eller hardt skadet på vestlandsveiene i fjor, var i aldersgruppen 15 til 25 år. Det er en skyhøy overrepresentasjon i forhold til alle andre aldersgrupper.

Tomrom

Christers mor, Leni Christine Jebsen, er fortsatt sterkt preget av tapet av sønnen.

– Det er et tomrom som aldri kan fylles og et sjokk som ikke går an å beskrive. Men jeg har likevel et håp om at Christers død kan bidra med noe positivt når det gjelder å fokusere på ungdom og trafikksikkerhet, sier hun.

Fin sommerkveld

Ulykken skjedde ved 18.30-tiden 27. juli i år. Det var en fin sommerkveld, og resten av familien var på badestranden da de fikk sjokkmeldingen om ulykken.

Christer kom kjørende på tung motorsykkel i retning Stend fra Lagunen. Det er fastslått at han kjørte for fort. Ulykken skjedde da en bil svingte ut fra et busstopp på høyre side av veien. De nærmere omstendighetene omkring ulykken er ikke klarlagt. Etterforskningen pågår fortsatt.

Forstår ikke risikoen

– Christer kjørte for fort, det er ingen tvil om det. Det er noe med ungdom, spesielt gutter, i den alderen. De har ikke den nødvendige impulskontroll, de tror ikke helt på sin egen dødelighet, og de har ikke den nødvendige forståelse av hvor farlig fart er, sier Leni.

– Det de heller ikke skjønner, er hvor viktige og verdifulle de er for venner og familie, og hvor vondt er gjør å miste dem, sier moren.

Hun er opptatt av at andre ungdommer skal ha noe å lære av Christers død.

– Det må legges mye større vekt på opplæring og holdninger når det gjelder trafikksikkerhet, spesielt i forhold til unge gutter, som gang på gang viser seg å være de mest utsatte i trafikken, sier hun.

Prikker mot fart

– Det finnes ingen raske og lettvinte løsninger, men jeg tror at holdningsskapende arbeid i kombinasjon med strengere reaksjoner er den riktige veien å gå. Vi som er voksne kan gå foran med et godt eksempel og vise at vi tar trafikken på alvor. Hvem har ikke sett litt lett på fartsgrensene og tatt noen sjanser når vi har det travelt? Det sies at grunnleggende holdninger i trafikken dannes før 12 års alder. Det betyr at trafikkundervisning i skolen er viktig å satse på, sier Leni Christine Jebsen.

Hun skulle også gjerne sett at det ble innført strengere reaksjoner på fartsoverskridelser. For eksempel at det ble innført et system med at man mister førerkortet på færre prikker når man er under 21 år, eller at det tas i bruk andre metoder for å slå ned på gjentatte brudd på fartsgrensene.

Trenger tøffere reaksjoner

Leder for ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen, Region Vest, Hans Olav Hellesøe, sier at høy fart er et kjennetegn for ulykker der ungdom er involvert.

– I åtte av ti tilfeller der det er snakk om ekstremfart, er ungdom involvert, sier han.

– Det er stor enighet blant alle som jobber med trafikksikkerhet og ungdom at det trengs tøffere virkemidler for å få ungdommen til å forstå alvoret i det de gjør. Akkurat nå pågår det et arbeid for å finne frem til hva som kan være de beste tiltakene, sier Hellesøe.

Solgte sykkelen

Leni Christine Jebsen mener at det skal kraftig kost til for å få fartsglade ungdommer til å skjerpe seg.

– Først når det skjer noe virkelig alvorlig, synker det inn. Christers bestevenn la motorsykkelen sin ut for salg like etter ulykken. Det forteller noe om hvor hardt ulykken har gått inn på hans nærmeste venner, sier Leni.

Hele kameratflokken og hele miljøet rundt ham er sterkt påvirket av det som skjedde, og samles fortsatt på ulykkesstedet for å tenne lys og snakke om ham.