Rundt 400 truser og BH-er er samlet sammen fra graven og grenene på trærne rundt graven av myndighetene som passer graven til rabbiner Yenothan Bein Uziel i Amuka-regionen i det nordlige Israel, skriver avisen Maariv søndag.

Ifølge jødisk tradisjon vil alle som er ugifte, møte sin fremtidige kjæreste og bli gift innen et år etter at de besøker graven.

Men rabbiner Israel Deri, som har ansvaret for hellige steder i Nord-Israel, gjør det klart at kvinnenes bønner ikke ville bli oppfylt.

Han sier at han har rådført seg med andre lærde, og at det er klart at de håpefulle kvinnene ikke bare spotter religionen, men at de aldri vil bli velsignet