Vinden ruskar i håret og riv i kinna. Kristoffer Karlsen (77) peikar mot dei frådande bølgjetoppane.

— Der ligg han, seier den pensjonerte statslosen.

Det small. Ei søyle av vatn steig 20 meter opp frå sjøen. Kristoffer Karlsen var 12 år gammal den 9. februar 1945. Han var ute med bestemor då det skjedde. Slik blei han eit av få vitne til torpederinga av den tyske ubåten «U-864» like utanfor Fedje. Den gongen ante han ikkje noko om lasta, og at båten skulle bli liggjande på havbotnen som ei tikkande miljøbombe med 67 tonn kvikksølv.

Augnevitne endra syn

Det er dagen derpå for feiingane. Torsdag snudde regjeringa. Ubåten skal ikkje tildekkjast på botnen. Den skal opp. Vekk. Svulsten skal fjernast. Flagga gjekk til topps, sigersongen ulte over øya som ein vind. Fellesløftet og folkeaksjonen for heving vann fram. I 2010 skal vraket hevast. Og gifta vekk. Om alt går bra under risikooperasjonen.

Kristoffer Karlsen kan no få oppleve «U-864» bli heist opp frå 150 meters djup. Han har tenkt mest på dei 73 omkomne tyske soldatane som ligg der. Menneske dei og, som han seier. Han tenkte at dersom lasta i båten ikkje var farleg, så måtte dei få liggje i fred. Men sjøen over vraket var ikkje berre ein god fiskeplass, og ubåtlasta slett ikkje til å spøkje med.

— Eg har endra syn på det. Klart båten må opp. Alle vil det, når ho er ei miljøfare for heile kysten.

Men kampen for å få «U-864» opp, den overlet han til kona Marie E. Karlsen og andre modige kvinner på Fedje.

 • Tenk at bestemødrer og oldemødrer ute på Fedje, ein forblåst liten holme, har tvinga regjeringa i kne, seier han.

Men kva no?

 • Pøh, hevinga kjem til å gå fint, eg tenkjer ikkje på det. Kan ikkje tru det er farleg, ubåten er av kraftig stål.

Frontkjemparen

Innboksen er full på mobiltelefonen, e-postane med gratulasjonar har hagla, fortel Marie (70). Ho koplar av og pustar ut med å vaske huset. Det er endeleg tid til slikt no som slaget er over.

— Eg er glad og utlada no, seier oldemora som har leia folkeaksjonen for ubåtheving.

Det er to år sidan kampgneisten blei tent. Kystverket tilrådde tildekking av ubåten.

— Vi kunne i alle høve ikkje la dette gå over i historia utan å protestere. Så vi tenkte vi måtte gjere noko.

- Det kan ikkje gå gale

Ho gjekk fremst. Fekk med seg bestemødrer og mødrer. Det blei fakkeltog der halve øya deltok, media heiv seg på frå første aksjon, Marie gav rose og klar melding direkte til statsministeren, det var postkortaksjon, opprop, opposisjonspartia tok saka, det var møte med Kyst- og fiskeridepartement. Støtte kom frå fleire og fleire hald.

 • Vi ante ikkje kva vi sette i gong, vi trudde det skulle bli med det fakkeltoget.

Til slutt kom altså jubelmeldinga torsdag. Kystminister Helga Pedersen (Ap) og regjeringa hadde snudd. Dei hadde lytta til kystfolket. Angsten. Frykta. Øyfolket blei tekne på alvor. Ikkje berre ekspertane.

— Dei kunne ikkje la dette skje, med miljø og fiskerinasjonen Norge. Tenk på ryktet, påpeikar Marie. Ho pratar som ein foss. Terapi det no, seier ho.

 • Eg gler og gruar meg til det som no skal skje. Helst skulle hevinga skjedd med ein gong, seier Marie.

— Er det lov å snakke om at det kan gå ille?

 • Nei. Eg tenkjer ikkje at det kan gå slik. Eg vel å stole på dei som skal gjere jobben, at dei veit kva dei gjer. Og få med at Helga Pedersen har tatt ei modig avgjerd, seier ho.

Ungdomane er spente

På matbutikken går praten enno om ubåten. Øysamfunnet går no inn i eit slags vakuum med «U-864»-spenninga bokstaveleg talt ulmande under overflata.

— Så får vi sjå om dei får han opp, seier Daniel Saglien (16).

 • Viss han knekk, då vert det ei kjedeleg sak for oss, seier Glenn Michael Blomvågnes (16).

Ungdomane er stolte over ubåtsigeren. Saka styrkar samhald og identitet.

— Vi har fått masse gratulasjonar på skulen på Austrheim, fortel dei.

Geir Blomvågnes jobbar på Fedje Mekaniske. Han er glad for merksemda bygda får.

 • Kjekt at det skjer noko her. Fedje er landskjend no. Damene som har gått i bresjen her har gjort ein kjempejobb, det er bra gjort av eit lite samfunn å få politikarane som styrer til å snu, meiner Blomvågnes.
 • No håper vi at saka får ringverknader for lokalsamfunnet. Også i hevingsprosessen. Vi har jo mekanisk verkstad her, smiler han.

Etter sigersrusen?

I bedehuset jobbar tre karar dugnad for å pusse opp kjøkenet. Kjell Samnøy er spent på kva som skjer på Fedje når sigersusen har lagt seg på øya. Fedje treng nye næringsvegar. Fiskeriepoken er over.

 • Fedje er eit samfunn i endring. Folketalet har gått ned. Det som har skjedd no er positivt, men eg trur ikkje ei heving av ubåten vil få folketalet opp, seier Samnøy.

Han er meir oppteken av at stå på-viljen samfunnet har vist, og all den omtalen dette har fått i media, kan brukast til å skape ny utvikling når livet normaliserer seg etter hevingsvedtaket.

 • Fedje er ein fin plass å bu, vi må få fleire tankar rundt kva som skal få folk til å busetje seg og bli her, meiner han.
 • Folk likar å bruke fritida si her, påpeikar han.

Han er med i eit utbyggingsselskap. Dei har fått eit hyttefelt godkjend i kommunen. Men saka har stranda hos fylkesmannen. Det er ikkje lett å få byggje i strandsona.

 • Tenk deg Fedje dersom strandesonepolitikken skal følgjast. 100-meters grensa, seier han.

Kan samhald gje oppsving?

Ho pustar ut, firebarnsmora Lisbeth Stuberg. 36-åringen er ei av dei som har stått fremst i aksjonsgruppa for heving.

 • Vi er glade no, men det er ikkje over før båten står på land.

Miljøterapeuten og kulturskule-arbeidaren er óg oppteken av å bruke det som har skjedd vidare. Kanskje kan dei skape nokre nye arbeidsplassar, kanskje kan turisme og kafeverksemd bløme opp? Det er slike ting Lisbeth ser for seg.

 • Det er utopi å tru på ein ny æra for Fedje, men dette kan gje positive ringverknader for oss.

Lisbeth trur saka kan skape optimisme, at samfunnet kan spinne vidare på den omtalen Fedje har fått. Ho viser til samhaldet.

 • Same kvar eg har møtt på folk her no desse dagane, har eg sett folk som har kasta seg rundt halsen på kvarandre.

Stuberg og familien bur heilt i sjøkanten. Ho ser over på ei tomt på andre sida, der er berre ei steinrøys no. Her er det planlagt fritidsbustader.

 • Det er rett i utsikta vår, men på ei anna side er det viktig å tenkje på ei ny tid her, at vi treng ei utvikling og eit oppsving, poengterer ho.

Skeptikaren til fjells

Det er ettermiddag på Fedje. Dei fleste av øykommunen sine om lag 600 innbyggjarar er innomhus i den bitande vintervinden. Men ikkje Jostein Husa, mannen mot straumen, den einaste på øya som har stått fram som skeptikar til heving av ubåten, som tilhengar av å la den liggje i fred på havbotnen. Kva meiner han no? Vi ringjer for å gjere avtale om å treffe han.

 • God dag. Det er frå Bergens Tidende. Vi ønskjer å treffe deg. Lurer på kva du synest om ubåtvedtaket?
 • Eg er på fjellet i strålande sol og kosar meg med familien.

— Men kan du vere med på eit lite telefonintervju då?

 • Eg gjev ikkje telefonintervju.
Fedje
Vegar Valde
AKSJONSLEIAR: Marie Karlsen (70), kona til Kristoffer, oldemor og leiar av folkeaksjonen for ubåtheving.
Vegar Valde
AUGNEVITNE: Kristoffer Karlsen (77) var 12 år då han såg vassøyla etter ubåten som blei torpedert i 1945. No kan han få oppleve å sjå båten bli heva.
Vegar Valde
UNGDOMANE: Daniel Saglien og Glenn Michael Blomvågnes, begge 16, er spente på om ubåten vil tole hevinga.
Vegar Valde
NY GIV: Ingmar Stuberg og Kjell Samnøy på dugnad i bedehuset. Dei håpar på ny Fedje- giv etter ubåtsaka.
Vegar Valde
FRAMTIDA: Firebarnsmor Lisbeth Stuberg (36) trur ubåtsamholdet kan gje positive ringverknader og lysare framtid for Fedje.
Vegar Valde