— Både Bybanen og trolleybussene går på strømledninger. Dersom vi skal fortsette å drifte trolleybusser, er det naturlig at ansvaret for infrastrukturen legges til Bybanen AS, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Bybanen AS er det fylkeskommunale selskapet som skal ha ansvaret for skinnegang og ledningsnettet til Bybanen. Nilsen tror det kan gi en innsparingsgevinst å samordne driften med trolleybussene.

— Bybanen AS får en del kompetanse på dette området, og kan tilegne seg mer. Trolig kan de også bruke de samme fagfolkene og kanskje samme leverandører, tror Nilsen.

Trolley på fremmarsj

Det er erfaringene fra en stor bussmesse i Belgia som gjør at fylkesrådmann Paul M. Nilsen nå ser mer positivt på at trolleybussene skal trafikkere Bergens gater også i fremtiden.

— Trolleyteknologien er faktisk på fremmarsj i Europa. Nye trolleybusser er mer fleksible og kan kjøre også der det ikke er ledningsnett, sier han.

I dag skal samferdselsutvalget i fylkeskommunen behandle en sak om fremtidens driftsteknologi for bussene. Rådmannen ber om mer tid til å utrede de ulike drivstoffene og teknologiene, men i sin innstilling gir han signaler om hva han ønsker å satse på. Nilsen peker på at det er over 60 byer i Europa som har satset på trolleybusser, og enda flere er på vei. Det gjør at det er bygget 5000 trolleybusser de siste ni årene, og produsentene gjør stadig teknologiske fremskritt.

Har snudd om strøm

Trolleybussene var sist truet av nedlegging tidlig på 2000-tallet. Den gang sørget bystyreflertallet i stedet for at det ble kjøpt inn seks splitter nye trolleybusser til den siste gjenværende linjen, linje 2 Sentrum -Birkelundstoppen. Kommunen gikk inn med en driftsstøtte på 5,1 millioner kroner årlig frem til 2014.

Nå har fylkeskommunen overtatt ansvaret for kollektivtrafikken, og linje 2 skal legges ut på anbud. I fjor høst var fylkesrådmannen skeptisk til om det var plass til trolleybussene i fremtidens bussnett.

— Vi vil jo strengt tatt ikke ha trolleybussene. Det er ikke særlig kostnadseffektivt materiell, sa Nilsen til BT i oktober 2008.

— Hvorfor har du skiftet mening om trolleybussene?

— Jeg må jo ta til etterretning informasjonen vi får. Spørsmålet er jo om vi skal satse på denne teknologien, eller avvikle den. I dag har vi bare seks busser av den totale bussparken på flere hundre busser som kan kjøre på strøm. Skal vi først ha trolleybusser, trenger vi flere av dem. Ellers er det ikke noe poeng, sier Nilsen. De rød-grønne har lenge ønsket fortsatt trolleybussdrift. Nå åpner også det borgerlige flertallet for busser på strøm i fremtiden.

Uenige om regningen

  • Jeg liker trolleybusser, jeg. De er en viktig del av bybildet og miljøvennlige. Vi skal vurdere drivstoff og økonomi opp mot hverandre, men jeg er i utgangspunktet positiv, sier Gustav Bahus (Frp), leder for samferdselsutvalget.

Hvor stor ekstraregningen blir for trolleybussene, og hvem som skal betale den, blir dermed avgjørende. Byrådet i Bergen har sagt at de ikke vil ta regningen, så lenge fylket har overtatt ansvaret for kollektivtrafikken.

Les mer om trolleybusser

Erik Berglund