KRISTER HOAAS

Når det gjelder organiseringen av fødetilbudet på Voss har arbeidsgruppen som jobber frem organiseringen av driften ved Helse Bergen to alternativer. Det ene er å samle alle fødselsaktivitet på Kvinneklinikken i Bergen, det andre er å videreføre tilbudet på Voss sjukehus. For arbeidsgruppen fremstår det siste som det klart beste alternativet. Å ha en fødestue på Voss vurderes ikke som aktuelt. Det gjorde viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Tore Nepstad, klart på et møte med representanter fra de berørte kommunene onsdag. Nepstad leder arbeidsgruppen som har vurdert den fremtidige organiseringen av fødsels— og det akuttkirurgiske tilbudet i Helse Bergen. I arbeidsgruppen sitter også direktør på Voss sjukehus, Rolf Abrahamsen, samt avdelingsledere og avdelingsoverleger ved de to sykehusene.

Samme organisasjon

Med den nye sykehusstrukturen, hvor Voss og Haukeland universitetssykehus er underlagt samme organisasjon gjennom Helse Bergen, mener Nepstad at man har fått en unik mulighet til å opprettholde tilbudet på Voss. Det kan gjøres ved å bruke organisasjon som virkemiddel.

Fødeavdelingen på Voss hadde i fjor 297 fødsler, som er langt under Helsetilsynets måltall.

— Men hvis vi betrakter Voss sjukehus som en del av organisasjonen Helse Bergen, som det jo er, forsvinner relevansen av fødselstallene på Voss, mener Tore Nepstad. Helse Bergen har mer enn nok fødsler som organisasjon. På samme måte ønsker arbeidsgruppen og Nepstad å opprettholde det akuttkirurgiske tilbudet på Voss.

Høyt tempo

På gårsdagens møte var representanter for kommunenes helsefaglige kompetanse invitert. Nå skal de ansattes organisasjoner få sin mening, men det legges opp til et heseblesende tempo i denne prosessen. Like over påske sender Helse Bergen ut et arbeidsdokument på høring. 14. mai er det duket for neste møte med kommunene. Da skal både de og de ansattes organisasjoner ha sagt sitt. Går det som Helse Bergen ønsker, vil styret i Helse Vest vedta forslaget i juni.

— Vi vet at dette er en rask prosess, men vi kan ikke leve i uvisshet om hva som skal skje videre, sier Rolf Abrahamsen. Han viser til rekrutteringsvansker så lenge det er usikkerhet rundt fremtiden til Voss sjukehus.

— Dessuten er det jo en viss uro både blant de ansatte og i befolkningen om hva som skjer videre.