I gårsdagens bystyremøte tok Torstein Dahle (RV) opp Bergen kommunes planer om å selge Unneland skole. Skolen blir i dag brukt av ulike lag og foreninger, og Dale mente det var viktig for bygden at de fikk beholde huset.

Finansbyråd Henning Warloe (H) svarte med at de arbeider sammen med Bergen bygg og eiendom, og ser på alle eiendommene som kan selges. De vil ta med seg innspillet fra Dale i det videre arbeidet.