Kystforsvaret hadde i mange år vært under bygging, men arbeidene gikk svært sakte. I 1940 besto Bergen festning av fortene på Lerøy, Færøy, Herdla og Håøy, i tillegg til de bynære fortene på Kvarven og Hellen. Alle sto under kommando av oberst Gunnar Isachsen Willoch.

Håøy ligger midt i en av hovedledene inn til Bergen — med Håøysundet på sydsiden mot Meland og Hagelsundet mot Lindåslandet.

Den strategiske posisjonen var viktig i vikingtiden og har vært viktig i vår tid. Ifølge Kulturhistorisk vegbok for Hordaland kan veten på Håøya ha blitt bygd under grunnleggelsen av leidangen i Håkon den godes tid, omkring 950.

Det forsvarsanlegget vi i dag ser minner etter på Håøytoppen, sto sentralt i den norske nøytralitetsvakten under den første verdenskrigen. Forsvarsanlegget ble avviklet i 1957.

Mot slutten av 1800-talet ble Håøy forsvarsanlegg bygd ut, mens vi ennå var i union med Sverige.

Ved Håøysundet lå mineavdelingen som kunne utløse minene som var utlagt i sundet. På Håøytoppen var det en artilleriavdeling med kanonstillinger, lyskasteranlegg og signalstasjon.

Fortet ble oppgitt av de norske soldatene 17. april 1940. De var ikke direkte involvert i kampene invasjonsdagen 9. april. Kanonene ble karakterisert som ubrukelige.

Vi kan fortsatt se rester etter fortet, og det går vei helt opp til toppen. Her, ved Varden, er det flott utsikt nordover leden, som viser til fulle den strategiske verdien som forsvarsanleggene her har hatt gjennom 1000 år.