INGEBJØRG JENSEN

Også de rød-grønne samarbeidspartnerne er forsiktige. Opposisjonen derimot forstår godt Minneforeningen, som har uttrykt sin skuffelse over NAVs gransking av egen praksis.

Svarer ikke på spørsmål

– NAV-rapporten blir verdiløs som svar på de spørsmål som er stilt. Men det er ikke overraskende at de ikke er kritisk til egen praksis. En granskning gjort av utenforstående, ville vært mer tillitvekkende, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen. (H).

Han mener det er bra å nedsette et utvalg som skal utrede barns krigspåkjenninger, med kort frist til å levere konklusjonene.

– NAV-rapporten avdekker at etaten både har hatt dårlig kompetanse og dårlige holdninger til barns krigsopplevelser, mener Hansen.

Høyre-politikerne vil i tiden fremover diskutere om billighetserstatning bør være et alternativ, i tillegg til en mer liberal krigspensjonspraksis. Bygger på skjønn

Også Laila Dåvøy, KrF, er opptatt av hva statsråd Bjarne Håkon Hanssen nå vil gjøre:

– Hvorfor får en etat som er ansvarlig for avslagene som folk har reagert på, lov å granske seg sjøl? Jeg vil oppfordre Hanssen til å gå nøye gjennom motforestillingene.

Dåvøy har ikke tillit til at de som søkte krigspensjon før 2000, hadde større krigspåkjenninger enn de som søkte seinere, slik rapporten hevder:

– Jeg sjekket grunnlag for påstanden. Da fant jeg at den bygger på avgjørelser tatt på skjønn. Hvor grundig er egentlig denne undersøkelsen? De kan jo ikke generalisere slik de gjør ut ifra så få saker.

I mars sendte Dåvøy et skriftlig spørsmål til Hanssen, der hun understreket at det nå er «ekstra viktig at statsråden vurderer saksbehandlernes praksis opp mot rettspraksis, slik den ble fastslått i dommen i Gulating lagmannsrett». I dommen ble Staten dømt til å gi krigspensjon til en tidligere Holen-elev.

– Jeg reagerer på at NAV i rapporten skriver at de ikke har kommet signaler fra «overordnede myndigheter». Det gir inntrykk av at NAV ikke tenker på retten som en overordnet instans, sier Dåvøy.

Også KrF vil drøfte billighetserstatning.

KLAGER: Minneforeningen er så misfornøyd med at psykiatriprofessor Lars Weisæth at de har skrevet brev til statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Weiseth skal sitte i utvalget som skal se på vilkårene for krigspensjon, i realiteten siste håp for laksevågsbarnas kamp for krigspensjon. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG