— Det gjelder også Storken i Bergen, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen til bt.no.

Hanssen vil ikke garantere at det ikke blir lagt ned fødetilbud i Norge, men det skal i så fall strenge, faglige grunner til.

Politisk virkemiddel

— Det må bli slutt på at kutt i fødetilbud brukes som politisk virkemiddel, med sterke følelser og engasjement. Staten skal ikke lenger være den som tvinger frem slike nedleggelser, sa Hanssen på dagens pressekonferanse.

Helseministeren la fredag formiddag frem en stortingsmelding om fødselstilbud og jordmortjenesten. «En gledelig begivenhet» heter meldingen, som foreslår et langt sterkere statlig ansvar for å ta hånd om den fødende, både før og etter selve fødselen.

Et forslag om å gjøre den kommunale jordmortjenesten statlig, blir drøftet, men ikke konkludert med.

Motsatt retning

Om kort tid legger den samme helseministeren frem en omfattende helsereform, der han går andre veien, med mer ansvar over fra de statlige sykehusene til den kommunale helseomsorgen.

Slik sett er forslaget om statlige jordmødre en skritt i motsatt retning.

Men før de trekker endelige konklusjoner, blir det altså stopp i alle planer om å legge ned Storken, og andre truete fødetilbud.

Norge har i dag 53 fødesteder, fordelt på 41 klinikker og 12 fødestuer.

Hva synes du om at Storken består? Si din mening i feltet under!

Arkiv