Partiet har fått 2,2 millioner kroner fra kommunen siden 2000.

— Vi har etterlyst regnskapet for bystyregruppen flere ganger, forteller de tidligere styremedlemmene i Pensjonistpartiet i Bergen, Hjørdis Dahle og Rolf Sjursen. Begge gikk ut av styret ved årsskiftet.

Les også: Står ulovlig på handikapplass | Hevder konen var med |

Beskjedent regnskap

Pensjonistpartiet i Bergen har et eget partiregnskap. Det behandles på partiets årsmøte. I fjor hadde partiet beskjedne 90.000 kroner i inntekter.

Men dette utgjør bare en brøkdel av det partiet hvert år får i støtte fra Bergen kommune til bruk for bystyregruppen. I årene 2004-2007 har bystyregruppen fått drøyt 350.000 kroner i året. I 2008 er beløpet steget til 460.000 kroner. Samtlige beløp er sendt til Pensjonistpartiet ved Frank W. Hansen til en konto Hansen disponerer.

Det er disse pengene bystyregruppens leder, og kasserer i Pensjonistpartiet, Frank W. Hansen i Bergen angivelig ikke skal ha levert regnskap for.

Gammelt problem

BT har snakket med sentrale lokale tillitsvalgte i partiet mange år tilbake. De sier det samme. Regnskapene er aldri blitt fremlagt for styret eller årsmøtet.

Dette bekrefter blant andre Jørgen Øydvin, Turid Sveen og Stein Husebø.

En gjennomgang av årsmøtepapirene for Pensjonistpartiet i Bergen i 2007 og 2008 viser at kun det beskjedne partiregnskapet ble fremlagt. Heller ikke styrereferatene har protokollert behandling av regnskapet.

Andre styremedlemmer sier likevel at regnskapet har vært behandlet i styret. Valborg Andreassen, som har sittet i styret i mange år, sier hun er kjent med regnskapet for alle år unntatt 2007.

- Har det vært behandlet skriftlig i styret?

— Vi har ikke fått det utlevert skriftlig. Frank Hansen har lest det opp for oss og vi har godtatt det.

- En intern sak

Også leder for Pensjonistpartiet i Bergen, Kåre Husabø, sier han har sett regnskapene. Men når BT vil vite detaljer rundt behandlingen av dette, er han mer usikker.

— Jeg mener vi har behandlet disse på årsmøtet.

- I årsmøtepapirene de to siste årene er kun regnskapet for Pensjonistpartiet i Bergen behandlet. Kan det være behandlet på et styremøte?

— Ja.

Kasserer Frank W. Hansen vil ikke utlevere regnskap til Bergens Tidende, men sier bystyrets kontor kan få regnskapet dersom de ber om det.

- Hvordan føres det regnskap for midlene?

— Dere skal ikke bry dere med dette.

Hansen nekter å svare på om andre i partiet har innsyn i regnskapet eller om det blir revisorgodkjent.

— Jeg lar meg ikke utspørre av deg. Du får skrive det du vil. Det gjør BT uansett.

Slipper regnskapsplikt

BT har vært i kontakt med de øvrige bystyregruppene i Bergen. Alle har en rutine for behandling av regnskapene som innebærer at de skal godkjennes av et kompetent organ i partiet, for de aller fleste partienes vedkommende er det årsmøtet. BT kunne få utlevert samtlige partiers regnskaper for bystyregruppene.

Partiene slipper å levere regnskapene til bystyrets kontor. Ordfører Gunnar Bakke sier:

— Min prinsipielle holdning er at det bør være mest mulig åpenhet rundt bruk av offentlige midler. Det bidrar til å styrke tilliten til politikerne, sier ordfører Gunnar Bakke (Frp).

— Men så lenge det ikke er noe direkte formkrav om det, må man selvfølgelig respektere at noen partier velger annerledes.

Synspunkter? Si din mening her.

Rune Berentsen