Hva synes du? Diskuter i bunnen av saken!

— Dette er et parti styrt av Frank Hansen. Han snakker oss i senk, og styreflertallet tør ikke mukke, sier tidligere styremedlem Hjørdis Dahle.

I fjør høst meldte hun seg ut av partiet. Hun skal ha blitt utskjelt på det groveste av Frank W. Hansen i valgboden. Hansen på sin side legger all skyld på Dahle, noe som fremgår av et styrereferat der utskjelingen ble tatt opp.

Sammen med styremedlem i Hordaland Pensjonistparti, Rolf Sjursen, ønsker hun å få frem at Pensjonistpartiet bare eksisterer på papiret med noen svært få aktive medlemmer og uten noen form for medlemsdemokrati.

_Les også:

Omtales son redningsmann_

Medlemskrise

Medlemstallet stuper. På årsmøtet i år opplyste Hansen at medlemstallet var en fjerdedel av det partiet hadde i sine velmaktsdager.

Hvor mange medlemmer partiet faktisk har vet kun kasserer Hansen. I regnskapet for 2006 var kontingentinntektene bare på 400 kroner, mens de var på 10.900 kroner i 2007.

— Syv personer møtte på årsmøtet. På det eneste medlemsmøte vi arrangerte i fjor, stilte kun et medlem utenom styret, forteller Sjursen.

I et notat til styret i fjor høst om situasjonen i partiet skriver Sjursen at det bare er fire aktive medlemmer i Bergen.

_Frank Aarebrot:

— Relativt grotesk_

— Hansen er livredd for at partiet skal bli kuppet. Derfor må alle nye medlemmer godkjennes av styret, sier Hjørdis Dahle.

Familiekontroll

To familier og to enkeltmedlemmerkontrollerer langt på vei styrene i Bergenspartiet og fylkespartiet. Frank Hansen leder fylkespartiet og er kasserer i bergenspartiet. Ektefellen og datteren har flere viktige verv i begge lag. Hansens kone sitter blant annet i valgkomiteen. Hansens barnebarn var revisor i bergenspartiet og kontrollerte dermed bestefars regnskap.

Kåre Husabø og Otto Uthaug har begge viktige verv i de to partilagene. Det samme har ekteparet Valborg og Kristian Andreassen.

Turid Sveen, som forsvant ut av partiet i 2004, sier i dag:

— Hansen har en liten gruppe støttespillere som befolker styret og har flertall.

Overlege Stein Husebø, som sto på partiets liste til kommunevalget i 2003 gir følgende bilde av partiet:

— Pensjonistpartiet var som et opplyst enevelde der Frank Hansen har kontroll med alt, ved hjelp av et styre med nikkedukker.

Rolf Sjursen sier han blir oppfattet som en brysom opposisjonell. Han har møtt på alle styremøter, ville fortsette, men fant ikke nåde hos valgkomiteen, der de tre dominerende familiene i Pensjonistpartiet har plass.

Les også: Står ulovlig på handikapplass

På årsmøtet ble det gjenvalg for et styremedlem som bare har møtt på to styremøter det siste året. Otto Uthaug, som selv sitter i valgkomiteen, ble ny nestleder.

En gullgruve

Hansen gjør god butikk på partiet. Han har opplyst til bystyrets kontor at han skal ha hele gruppestøtten fra kommunen. Fratrukket sosiale kostnader mottar Hansen dermed 390.000 kroner i året i lønn.

Les mer: Nekter å vise regnskapet

I tillegg kan Hansen regne med minst 150.000 for ledervervet i Bergen Forliksråd avd. 2 og 90.000 kroner om han stiller på alle bystyre- og komitémøter. Det gir Hansen en årlig inntekt på 630.000 kroner, omtrent på nivå med en byråd. I tillegg kommer alderspensjonen som Hansen til neste år mottar uavkortet.

Frank W. Hansen ville ikke svare på spørsmål fra BT i går.