Mange har oppfordret Bergen Byspill til å lage en forestilling på Bryggen. Nå gjør de det. To ganger om dagen, to dager i uken fra 1. juli.

— Vi gikk til Erling Gjelsvik og han tente umiddelbart på ideen. Bare vi sa ordet hanseat, så rant historien ut av han, sier Jorunn Lullau, daglig leder i Bergen Byspill.

Hun spiller blant annet et av fruentimmerne i Øvregaten, de som gesellene og jungene på det tyske Kontoret hadde streng ordre om å holde seg unna. Hansaspillet forteller at det påbudet var svært vanskelig å etterleve.

Hans heter, ifølge spillet, en ung tysker som kommer til hanseatene. Han blir som alle nykomlinger, utsatt for litt av et velkomstrituale. Så ille er det at han vil rømme. En ung jente tilbyr seg å ta hans plass hos gesellen, hvilket selvfølgelig medfører atskillige forviklinger og underlige opptrinn.

Bergen Byspill fremførte i går et utdrag av vandrespillet som starter ved inngangen til Bryggen Tracteursted, fortsetter til brønnen og kålhagene nedenfor Øvregaten og ender med bryllup i Mariakirken.

Spillet er en fortelling om hanseatenes harde regime på Bryggen på 1500-tallet. Regien er ved Solvei Stoutland.

— Vi vil gjerne levendegjøre Bryggen og formidle kunnskap om dette området til byens befolkning. Bryggen er erobret av turistene, dette blir en anledning for de fastboende til å oppleve Bryggen på en ny måte, seier Jorunn Lullau.

Men Hansaspillet er selvsagt også for turister, og Bergen Byspill spiller gjerne på oppfordring til firma eller foreninger som trenger underholdning.

HANSALIV: Bergen Byspill vil i sommer levendegjøre Bryggen med et vandrespill om hanseatene. I går presenterte de et utdrag av spillet, som er skrevet av Erling Gjelsvik.<br/>Foto: EIRIK BREKKE