Filmen skal inngå som en del av innholdet i Hansas nye senter på Kalfaret.

Det nye senteret skal åpne i oktober, men hva det skal inneholde utover en historisk del vil ikke administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier ut med i dag.

Det er Lene Løtvedt AS som produserer filmen for Hansa og i de siste dagene har det vært gjort innspillinger over store deler av byen.

— Det skal være en historisk film om hvordan øltransporten foregikk i tidligere tider. Vi har brukt Hansas ølvogn med to hester, for øvrig Kurt Oddekalv sine, og vi har filmet rundt severdigheter i Bergen, blant annet på Bryggen, Torget, Jernbanen, Marken, ved Statsraaden, på Skansen og her i Gamle Bergen.

— Tre dager har innspillingen tatt og deretter blir det vel en uke i klipperommet før filmen begynner å bli ferdig. Den skal i hvert fall være klar i god tid før senteret på Kalfaret åpner.

— Innspillingen har gått fint, selv om vi har operert i byen midt mellom trafikk og turister. Da vi var på Fisketorget og Bryggen fikk vi god hjelp av politiet så lenge innspillingen foregikk, sier Lene Løtvedt.