— Vi vil nå vurdere eventuelle reaksjoner mot bryggeriet, sier avdelingsdirektør Marit Trommald i Sosial- og Helsedirektoratets avdeling for rusmidler.

Alternativene er politianmeldelse, eller å inndra Hansas bevilling til å produsere alkoholholdige drikker. Det siste vil få svært alvorlige konsekvenser for bryggeriet.

I annonsen etterlyste Hansa Borg Bryggerier tomemballasje. «Vi trenger flere slike:», sto det over et bilde av både brune og blanke tomflasker. Så langt er alt greit. Men i et annet bilde ved siden av, under tittelen «For å lage flere av disse:», var det avbildet ti fulle flasker med ølprodukter. Seks av dem var med alkoholholdig innhold, og med lett synlige etiketter for Hansas Juleøl, Julebrygg, og Juleøl til akevitt.

— Foran hver eneste jul annonserer vi etter tomflasker. Det har vi gjort nå også, sier informasjonssjef Lisbeth Hope Frugård i Hansa Borg Bryggerier.

Hun bedyrer at hensikten med annonsen ikke har vært å fremheve bryggeriets ølprodukter.

Hansa har ikke bestilt flere innrykk av «tomflaske-annonsen».

— Bryggeribransjen prøver seg stadig med kreative utspill. Vi har advart mot det, og sagt fra at vi kommer til å følge ekstra nøye med når den såkalte rusbrusen kommer på markedet etter nyttår, sier Trommald.

Hun peker videre på at også Bergens Tidende kan komme i klemme ved å trykke slike annonser.

Sjefredaktør Einar Hålien innser at Bergens Tidende kan ha trykket en annonse som befinner seg i et grenseområde.

— Jeg går ikke uten videre med på at vi har medvirket til å bryte loven. Her er det rom for skjønn og tolkninger. Hvis direktoratet kommer med et utspill overfor oss, får vi ta en intern diskusjon rundt temaet, sier Hålien.

Brudd på reklameforbudet for alkoholholdige drikker får svært sjelden konsekvenser.

Det har forekommet at Sosial- og Helsedirektoratet har anmeldt overtramp til politiet, uten at det har fått strafferettslige følger for overtrederne. Politiet henlegger vanligvis slike saker, under henvisning til ressursmangel. Dermed slipper lovbryterne som oftest unna med en advarende pekefinger fra direktoratet.

I ett tilfelle er det blitt reagert med inndragning av bevillingen, men det lovbruddet var av en litt annen karakter. Importøren av Smirnoff Ice inviterte i sommer til lanseringsfester flere steder i landet. Det slo direktoratet hardt ned på.

Et lovforslag er nå på trappene. Hvis det blir vedtatt i Stortinget, risikerer de som bryter forbudet mot alkoholreklame tvangsmulkter. Dette vil i så fall gjelde både alkoholprodusentene og de som formidler ulovlig reklame.