ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

De to ble avskjediget i januar i fjor fordi Hansa mente de deltok i omfattende øltyverier fra anlegget på Kokstad.

Dommen fra Bergen byrett er delt. Byrettsdommer Ove Kjell Hole og en av de fagkyndige meddommerne kom til at det foreligger en sannsynlighetsovervekt for at de to har begått de tyveriene Hansa beskylder dem for. Den ene meddommeren mente at det kan ha foregått tyverier fra Hansa, men at det ikke var tilstrekkelig bevist at de to sparkede medarbeiderne var delaktig i dem.

De to tidligere Hansa-medarbeiderne får altså ikke jobbene sine tilbake. I tillegg må de ut med 97.000 kroner hver i saksomkostninger til sin tidligere arbeidsgiver.

Anbefaler anke – Når det gjelder min klient, er dommen etter mitt skjønn uriktig. Jeg har liten tro på at den blir stående, og vil helt klart råde ham til å påanke til Gulating lagmannsrett, sier Bjørn Lillebergen, som representerer en 48 år gammel truckfører.

Advokat Lillebergen er svært overrasket over utfallet.

– Jeg er dypt uenig i rettens bevisvurdering. Jeg kan ikke se at Hansa har ført bevis som tilsier at min klient kan knyttes til øltyveriene, sier han.

Tror på Crifo I retten prøvde de to sparkede Hansa-ansattes prosessfullmektiger å så tvil om det private etterforskningsselskapet Crifos arbeid. Byrettens flertall gjør det i dommen klart at de har full tillit til arbeidet til privatetterforsker Harald Olsen og hans kolleger. Flertallet tror ikke på at de erfarne, tidligere politietterforskerne skal ha opptrådt truende og aggressivt, og heller ikke at de har presset noen av de avskjedigete til å tilstå.

Byrettens flertall stoler på Crifos arbeid, og slår fast at de ikke fester lit til forklaringene de to sparkede Hansa-ansatte ga.

Hovedvitne ble presset Flertallet tror at hovedvitnet i saken, en annen avskjediget, ikke fortalte sannheten i retten. Samtlige avskjedigelser bygget i sin tid i stor grad på dette vitnets forklaringer. Senere trakk han tilbake alt han hadde sagt om sine kolleger. Byrettens flertall mener dette skjedde etter press.

Flertallet bemerker dessuten at svært mange vitner var meget forbeholdne med å forklare seg om tyverivirksomheten.

«Som ventet» – Dommen er som ventet. Hansa gjorde en grundig vurdering av avskjedigelsesgrunnlaget. Det er byretten enig i, fastslår advokat Bernt J. Pettersen, bryggeriets prosessfullmektig.

Han har ellers merket seg at byretten fester lit til de første forklaringene fra hovedvitnet i saken, og til Crifos arbeid.

– Selv om det skal gjøres individuelle vurderinger i de øvrige seks arbeidsrettssakene, vil jeg tro det ligger en del føringer i disse to vurderingene i denne dommen, sier Pettersen.