. MARIANNE RØISELANDGUNNAR WIEDERSTRØM marianne.roiseland@bergens-tidende.no— Dette er vi veldig fornøyd med, sier ordfører Kari Manger på Askøy. Allerede i dag skal Askøy-politikerne diskutere hvordan de som eneeiere skal forholde seg til Hanøytangen. Betingelsesløst På overtid vedtok flertallet i bystyret i Bergen å selge den rundt 760 mål store industritomten til Askøy nær betingelsesløst. Bergen vil ha det samme pengebeløpet som det høystbydende har lagt inn. Den Austevoll-baserte DOF-gruppen har vært villig til å betale 25 millioner kroner og Bergen forlanger halvparten av beløpet utbetalt.I fellesskap har de to kommunene vel 12 millioner kroner i gjeld i AS Hanøytangen, slik at det rene pengebeløpet Askøy må ut med blir på rundt 6,5 millioner kroner.Bergen har lagt til grunn avtalen som ble forhandlet frem med DOF-gruppen. Avtalen regulerer forhold til Havnevesenet.Salget av aksjene i AS Hanøytangen kom opp på overtid i bystyrets møte. Frp-gruppen marsjerte ut av bystyresalen klokken 22.30, som er det tidspunktet møtet skal være avsluttet til. Flertallet behandlet likevel saken ferdig. Bare RV, SV og pensjonistpartiet var motstandere av å selge aksjene til Askøy. Omgår EØS-reglene For nå å få fortgang i den etter hvert nokså farsepregede saken vil trolig Askøy fortsette på eiersiden i AS Hanøytangen. Dersom formannskapet velger en slik løsning, unngår man reglene i EØS-avtalen om å legge tomtearealet ut på det åpne markedet. - Formannskapet skal nå ta stilling til disse spørsmålene, sier Manger. Fremdeles er to kjøpergrupper interessert i området. DOF-gruppen og en gruppering bestående av Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling, Maritime Group og Kværner Oil & Gas.Den siste grupperingen er villig å betale 12,5 millioner kroner, men har under hele prosessen hatt meget nære forbindelser til Askøy-politikerne. Optimist - Hvis Askøy nå har fått hånd om dette til riktig pris, er jeg optimist, sier Helge Stokke i Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling. Han håper Askøy fremdeles vil finne tilbudet fra hans kjøpergruppe forlokkende. - Vi har lyst til å etablere oss på Hanøytangen eventuelt sammen med selger eller medeier som skjønner seg på industriutvikling. Det forsto ikke Bergen, men jeg tror Askøy har lykkes bedre, sier Stokke. Han drømmer nå om å flagge ut fra Bergen og flytte hele Mjellem & Karlsens virksomhet ut til Askøy.- På lang sikt håper vi å kunne flytte ut 600 arbeidsplasser, sier Stokke.Stokke ser for seg nye muligheter for de til sammen 120 mål store eiendommene verftet har på Møhlenpris og Laksevåg.- Områdene bør kunne brukes til mer sentrumsnær virksomhet med lett industri, kontorbygg og boliger, sier Stokke.

...og ellers i bystyret mandag: Utsatte boligplan på Knatten Uvisst om idrettsanlegg på Krohnegården Miljøkrav mot Sjølinjen

ETTERTRAKTET: Hanøytangen på Askøy (Arkivfoto)