BT skrev søndag om lønnskaoset i Helse Bergen. Det viser seg at problemene ikke bare dreier seg om vakttillegg og overtid. Hanne begynte som vikar på Røntgenavdelingen ved årsskiftet, og har fortsatt til gode å få utbetalt lønn.

– De nye datasystemene er nok årsaken til at jeg ennå ikke har mottatt en eneste ordinær lønnsutbetaling, sier Kallevik.

For en uke siden fikk Kallevik utbetalt et enkeltbeløp stort nok til å dekke husleien.

– Det meste av utgifter har jeg faktisk måttet ha hjelp fra mor og far til å dekke, sier Kallevik.

Teller dager

Nå teller hun dagene frem til 12. mai. Da er hun lovet at hun skal få etterbetalt alt hun har til gode.

– Da regner jeg også med å få skikkelig oversikt over hva jeg egentlig tjener, sier hun.

Hun og kollegene har utviklet en del galgenhumor rundt den kaotiske situasjonen, men de roser sine nærmeste overordnede.

– Avdelingsledelsen har gjort det de kan for å få rydde opp. Feilen ligger i det nye systemet, sier han.

De ansatte på lønnskontoret på sykehuset har de siste dagene jobbet døgnet rundt for å få ut «nødlønninger» til de 2000 ansatte som har havnet i økonomisk skvis.

Mandag fikk alle ansatte beskjed om å levere inn håndskrevne lister over overtid og vakttillegg som de ikke har fått utbetalt på månedsvis. Lønnsutbetalingene skal skje på «gamlemåten», det vil si manuelt, i påvente av at de nye datasystemene for utregning av lønn skal være oppe og gå.

Problemer med lån

Etter det BT kjenner til, er ikke Kallevik den eneste som har måtte få økonomisk hjelp på grunn av lønnsrotet i Helse Bergen. Flere ansatte skal ha vært nødt til å be banken om betalingsutsettelse av faste utgifter. Andre har lånt penger av familiemedlemmer.

– Ingen har full oversikt over hvor mange som er rammet, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne, Mette Mikkelsen.

– Man kan akseptere at det skjer feil den første og andre måneden. Men dette er fjerde lønnsutbetaling, og de samme blir rammet hver gang.

– Hvor lenge kan ansatte i Helse Bergen leve med en slik situasjon?

– Ikke stort lenger. Nå må dette på plass, om man så må jobbe natt og dag. Denne situasjonen kunne ingen forutse. Hadde man gjort det, ville man ikke tatt i bruk dette systemet, sier Mikkelsen.

– Var det en tabbe?

– Nei, men begynnerfeilene er av en langt mer alvorlig karakter enn noen klarte å forutse, sier hun.

Troverdig plan

Mabel Wiik, som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer, sier at hun føler sykehusledelsen har forstått hvor alvorlig problemene med det nye lønnssystemet er.

– Jeg synes ledelsen nå har en troverdig plan for hvordan problemene skal løses. Vi mener det nå skal være mulig å få det nye lønnssystemet til å fungere som det skal til den ordinære lønnskjøringen i mai, sier hun.

Tillitsvalgt ved Psykiatrisk divisjon, Christian Høva Gundersen, sier at det som har skapt mest frustrasjon blant de ansatte, er at det har tatt så lang tid å få rettet opp feilene.

En måneds utsettelse kunne nok de fleste akseptere, men når det tar fire måneder å få rettet opp i feilene, begynner folk å miste tålmodigheten, sier han, og nå er det på bristepunktet, sier han.

Han mener Haukeland-ledelsen har tatt i bruk et system som er alt for komplisert å få til å fungere skikkelig i en så stor bedrift som Helse Bergen.

Forstår frustrasjonen

– Det skal selvsagt ikke skje at ansatte ikke får utbetalt den lønnen de har krav på til avtalt tid. Derfor jobbes det under høytrykk for å få orden i det nye systemet. Jeg lover at alt skal være i orden innen den ordinære lønnskjøringen i mai, sier Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland. Han innrømmer at forberedelsene til å ta i bruk det nye lønnssystemet ikke har vært gode nok verken fra Helse Bergens eller leverandørens side. – Vi burde nok ha grepet fatt i problemene tidligere. Da hadde ikke konsekvensene blitt så store, sier han.

VENTER PÅ LØNN: Hanne Kallevik (fra venstre), Trond Bergesen og Hanne-Christine Olsen venter spent på mailønnen. Hanne har ikke fått lønn siden hun begynte i jobb på Haukeland ved årsskiftet.
Nielsen, Rune