JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Ledelsen ved fengslet har allerede varslet 20 fengselsbetjenter at de står uten jobb fra 1. april. Penger til lønn strekker bare for februar og mars.— Vi er opprørt. Dessuten føler vi oss forbigått, når det er vi som blir "tatt", og 35 andre fengselsbetjenter som har ett år eller mindre ansiennitet enn oss får bli. Det sier fengselsbetjentene Pål Skogen og Atle Torstensen til Bergens Tidende.- På grunn av den økonomiske situasjonen kan vi ikke forlenge vikariatene til de 20 betjentene, sier direktør Kjetil Evjen.Leder Roar Øvrebø i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund vil ta denne saken opp med statsråd Harlem i neste uke: - Når det er lange soningskøer må politikerne sørge for at det blir bevilget midler nok. Det er meningsløst å legge ned soningsplasser og stenge en åpen avdeling ved Bergen fengsel, sier Øvrebø.