I brevet fra departementet refses Fylkesmannen for å ha gått ut over sitt mandat, når de for et par uker siden overprøvde Bergen kommunes avslag på skjenking ved Jack`s Restaurant Sportsbar AS, i Vannkanten i Loddefjord.Fylkesmannen kan bare prøve om kommunens skjenkevedtak er; "truffet av rett organ og blitt til på lovlig måte", skriver departementet.At man for tre år siden fikk anledning til å anke skjenkevedtak i kommunene betyr ikke at; "statlig klageinstans får kompetanse til å overprøve også skjønnsutøvelsen i kommunestyrevedtak. Det ville innebære en omfattende endring av balansen mellom kommunal og statlig beslutningsrett over den lokale alkoholpolitikken", heter det videre i brevet. Kan gjøre som de vil Sosialdepartementet går langt i å hevde at kommunepolitikerne nærmest har en ubegrenset makt i sin håndtering av skjenkesaker. "Friheten til å utøve politisk skjønn vil i seg selv gi stort rom for forskjellsbehandling mellom ulike skjenkesteder. Det ligger i alkohollovens system at en forskjellsbehandling faktisk er usaklig og dermed i strid med loven. Det innebærer at selv små nyanser kan føre til at det ikke er usaklig å behandle to skjenkesteder ulikt". Ingenting å frykte mer For det var forskjellsbehandlingen mellom Haneviks spisested og Peppe's Pizza, som også ligger i Vannkanten, som fikk Fylkesmannen til å overprøve kommunens skjenkenekt.Med brevet fra departementet i ryggen, ser det ut til at Bergens politikerne ikke har noe å frykte i skjenkesaker fremover.Bjørn Hanevik som for et par uker siden truet med rettssak for tapte inntekter etter kommunens skjenkenekt, sier nå at han vil gå inn i en dialog med finansråd Trond Tystad, for å se om det kan gjøres praktiske endringer i restauranten og bowlinghallen som får kommunen til å snu.