Brudd på arbeidsmiljøloven er et av fire tiltalepunkter i den tiltalen statsadvokaten har tatt ut mot Sægrov. Han er og tiltalt for brudd på tolloven, viltloven og den såkalte CITES-avtalen. Akvariet har tatt imot over 50 slange— og krypdyrarter, mange av dem utrydningstruede, som er smuglet inn i Norge.

Avviser skyld

Slangene er noen av verdens aller giftigste. Et bitt kunne vært dødelig. Blant slangene var 12 arter innen klapperslangefamilien, tre slanger innen kobrafamilien og ni slanger innen huggormfamilien.

I tiltalene heter det at Sægrov unnlot å kartlegge hvilke giftstoffer som fantes i slangene, og han unnlot å sørge for at de ansatte hadde nødvendig motgift eller annen egnet behandling ved eventuelle slangebitt.

Stig Sægrov skriver til styret 1. april 2002:

«All håndtering av giftslangene ble utført av personer fra Asklepios eller undertegnede. Ved transport ble slangene transportert i trekasser med lokk.»

Tre av de ansatte med Kees Ekeli, nåværende direktør ved Akvariet, i spissen, har kommentert Sægrovs påstander om håndteringen av slangene i et brev til styret 2. april 2002. To av de ansatte har både fôret og vannet slanger ved en rekke anledninger. I tillegg har en av de ansatte plassert slanger ut i burene alene. Ved en annen anledning hentet en ansatt slanger i Oslo, og måtte selv plassere slangene i reisekasser.

Motgift utgått på dato

Sægrov skriver om behandling ved eventuelle bitt:

«Fra Haukeland sykehus ble det opplyst at de ved eventuelle skader ville overføre pasienter til Karolinska i Göteborg, som har kompetanse på området. Akvariet fikk sammen med slangene serum til bruk ved skader, men dette var av ovennevnte grunn ikke aktuelt å benytte.»

Det siste var like greit, for serumet fra Asklepios var utgått på dato, de ankom i en dryppende plastpose. De ansatte hadde for øvrig ikke fått beskjed om hva som hadde foregått ved Haukeland sykehus.

Sægrov skriver om opplæring:

«En av røkterne bistod ved fôringen etter forutgående opplæring.»

I notatet fra de tre ansatte imøtegås dette.

Første gang en av de ansatte håndterte en slange skjedde da en av slangene var så dehydrerte at den holdt på å stryke med. Sægrov var bortreist, og en av de ansatte fikk beskjed om å vanne slangen. «Det har siden heller ikke vært noen form for opplæring, men vi registrerer at andre land har egne kurs og sertifikater for å håndtere giftslanger.» heter det i brevet de tre ansatte skrev til styret.

VERDENS GIFTIGSTE: Denne diamantklapperslangen ønsket publikum velkommen til Akvariets slangeutstilling som åpnet vinteren 2001. Alle slangene var ulovlig importert til Norge.<p/> ARKIVFOTO