Obligatorisk underlivssjekk av jenter vil bli vurdert, men ikke før omfanget av kjønnslemlestelse i Norge er undersøkt.

Det sier kommunikasjonssjef i Barne— og likestillingsdepartementet, Ragnhild Samuelsberg. En slik omfangsundersøkelse påbegynnes i disse dager.

— Statsråd Karita Bekkemellem har tidligere uttalt at hun er for obligatorisk underlivssjekk. Det skjedde etter at hun var på befaring i den franske byen St. Saintdenise. Der fikk man slutt på kjønnslemlestelsen etter at dette tiltaket ble innført, sier Samuelsberg.

I Norge er obligatorisk underlivssjekk kontroversielt, ikke minst innad i helsevesenet. Siden 1996 har det vært ulovlig å kjønnslemleste jenter i Norge. Det er også forbudt for personer som er bosatt i Norge å få kjønnslemlestingen utført i utlandet. Men hittil er ingen verken tiltalt eller dømt etter denne bestemmelsen, som har en strafferamme på åtte års fengsel.

Bekymringsmeldinger fra helsepersonell har det heller ikke vært mange av. Ifølge politisk rådgiver for Karita Bekkemellem, Marthe Scharning Lund (Ap), har det vært en betydelig underrapportering fra helsevesenet.

— Helsevesenet sier selv at de slites mellom å melde fra, og det å ha tillit fra de utsatte gruppene, sier Scarning Lund til Dagsavisen.