– Det er et velkjent problem at Voss kommune er strengere enn andre kommuner. Jeg har en følelse av at nemnden på Voss lever i en verden der de tror at dette bare dreier seg om parkering på Voss. De forstår ikke at dette handler om løyve til parkering i hele Europa. Jeg har aldri hørt om andre kommuner som har like streng praksis som Voss, sier sentralstyremedlem Anne Berit Kolås i Norges Handikapforbund (NHF).

Tall den kommunale klagenemnden på Voss har innhentet tyder på at hun har rett.

Streng praksis

– Bare fem promille av befolkningen på Voss har fått parkeringsløyve, mens det på Stord er to prosent av befolkningen som har løyve. I Bergen dreier det seg om en prosent av innbyggerne, sier Rolf Abrahamsen, leder for klagenemnden.

Abrahamsen, som også sitter i kommunestyret, tok selv initiativ til at Voss kommune skal gå gjennom tildelingspraksisen sin.

– Andelen av befolkningen som får parkeringsløyve henger sammen med alder. Det er mange gamle på Voss, så det er ingen ting som tilsier at vi skal ligge så lavt. Jeg tror Voss kommune har en god saksbehandling, men en streng praksis på dette feltet, sier Abrahamsen.

Han reagerer på at Berly Mjøs Giljarhus hos rådmannen i Voss argumenterer med at de må være strenge for å sikre at det skal være nok handikapplasser til de som trenger det mest.

– Da får vi heller se på om vi trenger flere handikapplasser, sier han.

Klagenemnden behandlet tre klagesaker om parkeringsløyver i 2007, det samme i 2008. To klagere fikk medhold i 2007, en fikk det i 2008.

Straffes for å være aktiv

Bjørg Holm, leder av Handikapforbundets lokallag på Voss, kjenner godt til Steinar Herheims sak.

– Det burde ikke være tvil om at han skal få parkeringsløyve. Det er krevende å gå med så høy protese, og folk med proteser kan i perioder få store problemer med sår. Da er det åpenbart at de trenger parkeringsløyve. I Herheims tilfelle virker det som om han straffes for å være aktiv, sier Holm.