Det skapte sterke følelser da fylkesrådmann Paul M. Nilsen i vår foreslo å legge ned de to gamle, ærverdige sentrumsskolene Tanks videregående skole og Bergen Handelsgymnasium (BHG). Til erstatning skal fylket bygge en splitter ny skole på Nygårdstangen, i tilknytning til det planlagte badeanlegget der.

Snudde etter elevprotest

Elevene ved BHG arrangerte protestmøte og inviterte fylkespolitikere til skolen i vår. Det har gitt resultater. Når saken om ny sentrumsskole skal opp i fylkesutvalget onsdag, er det Lønborg som står på dødslisten, sammen med Tanks.

– Elevaksjonene har medvirket til at vi snudde. Vi opplevde også at deler av det politiske miljøet var skeptisk til å legge ned BHG. Å legge ned Lønborg er et vel så bra alternativ, så da går vi for det, sier Nilsen.

Å opprettholde BHG vil dessuten gjøre det enklere å øke antallet elevplasser i sentrum, slik målet har vært. Lønborg har i dag rundt 350 elever, som skal flyttes inn til sentrum.

– Det er flott dersom vi får fortsette som egen skole. Men da må en oppgradering og utvidelse av bygget være neste skritt på veien, sier BHG-rektor Steinar Topland.

Han forteller at skolen mangler elevkantine og at det er altfor lite arbeidsplass for lærerne. Den over 100 år gamle skolebygningen er heller ikke ideell for en tid med datamaskiner i alle klasserom.

Fylkesrådmannen sier han er klar over behovene ved BHG, og håper at en opprustning kan komme inn på 2008-budsjettet.

Fornøyd med nedlegging

Rektor ved Lønborg videregående skole, Helene Systad, ble informert om beslutningen for to uker siden. Hun har opplevd at de fleste av lærerne er positive til å flytte til sentrum.

– Dette er en tidligere ungdomsskole med små, trange rom som ikke passer så bra til moderne pedagogikk. Dessuten får vi et større fagmiljø i sentrum, sier hun.

Lønborg har i dag hovedvekt på helse og sosialfag, og får elever fra hele bergensområdet. Derfor tror rektoren at også de fleste elevene vil foretrekke en plassering i sentrum.

Fylket vil selge de to skolebygningene som skal legges ned, men har ikke gjort noe overslag over hvor mye tomtene er verdt. Håpet er at begge kan bli omregulert til boliger.

Prisen stiger

Den nye skolen på Nygårdstangen er planlagt som fylkets største, med over 900 elevplasser. 540 av dem skal øremerkes en realfaglinje. Mye må avklares raskt dersom skolen skal stå ferdig som planlagt i 2010.

– Vi har ikke kommet til enighet med kommunen om tomteprisen. Men vi er forberedt på å betale markedspris, og vet det er dyrt i sentrum, sier Nilsen.

Planen er å holde en ny arkitektkonkurranse der både svømme— og skoleanlegget er med. Foreløpig kostnadsramme for skolen er 300 millioner kroner, men fylkesrådmannen advarer allerede nå om at prisen vil stige.

– Vi ser at prisen på nye Sørås videregående skole har steget med 80 millioner kroner. Med dyr tomt og høye byggekostnader kan vi nok vente oss en høyere regning.