ELFENBENSKYSTEN, 20. AUGUST 2006. Lukten veltet innover nabolaget sent på kvelden. Neste morgen var det kø utenfor legesenteret til doktor Mpetfi Louya i Abidjan, Elfenbeinskysten.

Alle hadde de samme plagene.

— De hadde vondt i halsen, i magen, i øynene. Vi kunne bare lure på hva som hadde skjedd, sier doktoren.

Natten før hadde det lokale firmaet Compagnie Tommy jobbet hardt. De hadde tømt et skip for svovelholdig oljeavfall, og dumpet det på 17 steder rundt Abidjans bykjerne.

To små jenter ble de første dødsofrene. Siden døde femten personer til. 100.000 mennesker ble syke etter å ha luktet eller kommet i kontakt med avfallet.

Mer om det senere.

FØRST TUNISIA. Denne historien begynner i Mexicogolfen, tidlig i 2006.

Trafigura har kjøpt et stort parti coker-bensin, klart til å bli skipet ut fra havner i Texas. Denne bensinen er svært svovelholdig, og kan ikke selges i sin nåværende form.

Derfor må den renses.

Trafigura sender skipene sine til den tunisiske småbyen La Shkira. Men det varer ikke lenge. Lukten av den skitne bensinen og avfallet blir ifølge nederlandsk påtalemyndighet for kraftig kost for tankanlegget Tankage Mediterranée.

I mars eller april 2006 avslutter de avtalen med Trafigura.

FLYTENDE RAFFINERI. Omtrent samtidig blir tankskipet «Probo Koala» et flytende raffineri. På havet, langt fra folk, merker ingen lukten.

Det gjør de først i Amsterdam, når «Probo Koala» vil levere bunnfallet fra deres kjemiske behandling. Amsterdam Port Services (APS) tar imot avfallet, som blir karakterisert som slop, vanlig vaskevann etter oljetransport.

Men lukten er avslørende, og APS tar prøver av avfallet. Da de finner ut at leveransen er 250 ganger giftigere enn vanlig slop, høyner de prisen. Opprinnelig var prisen 20 euro per kubikkmeter. Nå forlanger APS mellom 600 og 900 euro for samme mengde.

Det gir en pris på nærmere fire millioner norske kroner.

Dette er avtalebrudd, mener Trafigura, og får avfallet pumpet tilbake på båten.

Ifølge riksadvokaten i Nederland er dette ulovlig, og er et av flere punkt Trafigura er tiltalt for i Nederland.

«Probo Koala» seiler sporenstreks til hjemmehavnen Paldiski i Estland. Der, i juli 2006, laster båten bensin til Nigeria.

Dagen etter at «Probo Koala» ankommer Estland, blir Compagnie Tommy dannet i Abidjan. Trafigura blir blant deres aller første kunder.

For 180.000 kroner vil Compagnie Tommy ta hånd om og behandle avfallet.

  1. august 2006 begynner «behandlingen». «Probo Koala» ankommer Abidjan. Samme kveld kjører småbåter og tankbiler avfallet til land. Mange av dumpeplassene er bare en halv meter dype.

DØDSFALL. To uker senere får verden vite om de plutselige dødsfallene blant fattige i Abidjan. Mistanken går raskt til «Probo Koala», men da er allerede skipet over alle sjøer - på vei tilbake til Paldiski. Trafiguras talsmenn beklager, men nekter all skyld. Greenpeace blokkerer «Probo Koala» i Paldiski.

Samtidig får et lite tankselskap på vestkysten av Norge en gullkantet mulighet. En av verdens største uavhengige oljehandlere vil bruke tjenestene til Vest Tank. I Sløvåg er de stolte. De uttaler at det er fordi de leverer god kvalitet.

En annen mulig forklaring kan være at ikke så mange andre ville gjøre jobben på Trafiguras premisser.

Undersøkelser gjort av NRK, viser at åtte skip leid av Trafigura kom til Sløvåg. Noen kom for å få behandlet coker-bensin. Andre leverte avfall. Politiets kjemiske rapport sier at seks laster med coker-bensin kom for å bli behandlet.

Behandlingen er i seg selv enkel. Den kan bli gjort både til sjøs og på land. Fordelen med et landfast anlegg, er at miksen blir bedre blandet. Dermed kan mer av bensinen selges.

TRAFIGURA TIL SLØVÅG. I oktober 2006, to måneder etter dumpingen i Elfenbeinskysten, kommer første Trafigura-skip til Sløvåg. I april 2007 kommer det siste.

Helt på tampen av 2006 starter estiske Alexela Logistics forhandlinger om å kjøpe Vest Tank.

Trafigura er deleier i Alexela Logistics. Mesteparten av eierkapitalen er skjult gjennom kundeforhold hos Hansabank i Latvia og Litauen. Det gjør det vanskelig å si hvor stor eierandelen er. Minst ett av medlemmene i Alexelas styre møter for Trafigura.

Våren 2006 begynner problemene å tårne seg opp - bokstavelig talt - hos Vest Tank.

De har behandlet nærmere 200.000 kubikkmeter coker-bensin. Men bunnfall derfra - samme materie som ble fraktet til Elfenbeinskysten - er fortsatt lagret.

Det er ikke snakk om rare mengdene - bare 290 kubikkmeter. Men de kan ikke stå på tank i evig tid.

Avfallet må bort.

SALTSYRE. I april 2007 diskuterer Vest Tank to metoder for å rense avfallet. De faller ned på å bruke saltsyre for å få ned pH-verdien og løse opp i det etter hvert faste bunnfallet. De gjør forsøk i småskala. Der oppdager de at det blir dannet et topplag med brennbar væske. Det dannes også en brennbar gass.

Likevel mener Vest Tank det er trygt å fortsette.

  • Hasardiøst, sa Tom Ivar Hansen i Direktoratet for sikkerhet og samfunnsberedskap (DSB) i fjor, da politiets rapport ble lagt frem.

En uke før eksplosjonen, bestiller Vest Tank store mengder saltsyre. To dager før smellet, blir det aktive kullet i luftfilteret på tanktaket skiftet. Kullet skal begrense utslipp av illeluktende gasser.

Over kullfilteret skulle det ha vært en flammehette. Den skulle ha hindret antenning.

Den manglet da Tank 3 eksploderte.

E-DAGEN, KLOKKEN 8. Det kommer hvit damp eller røyk ut av kullfilteret. Bunnfallet fra raffineringen av coker-bensinen er blitt tilsatt saltsyre siden gårsdagen. Mannskapet sjekker. De blir raskt beroliget. Alt virker greit. Snart er de i gang igjen.

Ifølge politiet skjer høyst trolig dette: Når saltsyren reagerer med den svovel- og lutholdige massen, utvikles varme og brennbar gass. Kullfilteret blir varmet opp, og antenner gassen.

Klokken fem på ti, 24. mai 2007, går Tank 3 i luften. To andre tanker går med i dragsuget.

TUSEN PASIENTER. Hver gang det regner over Elfenbeinskysten, kommer lukten tilbake. Mye gift ligger fortsatt igjen.

På doktor Mpetfi Louya sitt legesenter har de passert tusen pasienter etter giftskandalen. Giftdumpingen har fått varige følger, ifølge ham.

  • Mange har fått kroniske problem. Folk som før knapt var syke, blir nå dårlige med en gang, sier Louya.

For to måneder siden ble lederen for Compagnie Tommy dømt til 20 års fengsel for giftspredningen.

Trafigura har, «i sympati for innbyggernes vanskelige situasjon», betalt den ivorianske stat en oppreisning tilsvarende 1,3 milliarder kroner.

Til gjengjeld slipper de å bli straffeforfulgt i Elfenbeinskysten. Trafigura anerkjenner ikke skyld. De mener det ikke er bevist at det var deres avfall som gjorde innbyggerne syke.

Doktor Louya ble etter hvert selv syk av lukten.

  • Alt vi ønsker, er at Trafigura anerkjenner våre problem. De kan hjelpe oss, sier Louya.

Diskuter Sløvåg-ulykken i kommentarfeltet.

AVFALL: «Proba Koala» fraktet giftig avfall som tok livet av 17 mennesker og skadet rundt 100.000 i Elfenbeinskysten.
ARKIV
BLOKADE: «Proba Koala» gikk til Paldiski i Estland etter å ha fraktet giftig avfall til Elfenbeinskysten. Greenpeace blokkerte båten i havnen.
GREENPEACE
ANMELDT: Det nederlandske selskapet Trafigura ble politianmeldt for å ha levert farlig avfall til Vest Tank.
ARKIV
OPPRYDDING: Rester fra eksplosjonen under svære presenningar under opprydningen.
ARKIV
PLAGER: I den mest intense perioden med lukt, meldte over 100 innbyggere i Gulen om plager.
ARKIV
ARKIV