Han er av påtalenemnda i Antidoping Norge anmeldt til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF).

Utøveren konkurrerer i håndbak på høyt nivå og er medlem av Dale Håndbak klubb, et idrettslag tilsluttet Norges Bryteforbund. Antidoping Norge kontrollerte Rørbakken i forbindelse med trening i mars.

Ifølge analyserapporten fra hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus inneholdt dopingprøven de forbudte anabole stoffene (dopingklasse S1): Clenbuterol, oksandrolon og oksandrolon-metabolitt.

Det er lagt ned påstand om to års utestengelse.

DOPINGTATT: Lars Rørbakken (t.v.) fra Dale Håndbak klubb er tatt i dopingkontroll.