• Vi bruker flere hundre tusen kroner på bompenger allerede.