— Jeg skulle gjerne hatt flere kolleger sammen med meg. Det er ikke mulig å drive trafikkontroller på samme nivå når jeg er alene, sier politibetjent Stig Olav Ottestad.

Som den eneste betjenten fra trafikkseksjonen på Bergen sentrum politistasjon, var han ute for å kontrollere trafikken i går.

Ottestad stopper den karakteristiske politimotorsykkelen i et lyskryss, og bilistene blir med en gang litt mer forsiktige. En varebil stopper opp selv om lyset fortsatt er grønt.

  • Det er viktig med mye politi ute i trafikken. Er vi synlige hindrer vi ulykker og råkjøring, sier Ottestad.

- Skulle hatt flere folk

Politiførstebetjent Jens Kleppe har jobben med å koordinere all kontrollvirksomhet av trafikken i Bergen. Han er fortvilet over situasjonen.

  • Kontrollaktiviteten er ikke god nok, og den er blitt dårligere i år. Den viktigste grunnen er at vi har færre ansatte. De siste to årene har antall ansatte her blitt redusert fra ti til syv, og i ferietider får dette selvsagt ekstra store konsekvenser.

Trafikkseksjonen må nå basere seg på samarbeid med andre avdelinger på politistasjonen dersom det skal gjennomføres trafikkontroller. I tillegg satser de på at Utrykningspolitiet vil gjennomføre kontroller. En til to personer på jobb, vil være normalt i sommer, ifølge politiførstebetjenten.

Kleppe har ikke nøyaktige tall på hvor mange trafikkontroller som nå gjennomføres, men han sier det er blitt merkbart færre. Fra 2007 til 2008 ble antall førerkortbeslag mer enn halvert.

  • Jeg skulle ønske det var på grunn at folk hadde blitt snillere i trafikken, men det er dessverre ikke det. Vi har fått mindre ressurser, samtidig som vi er pålagt å løse flere oppgaver. Slikt får konsekvenser.

Avviser aksjoner

Politiet har tidligere blitt beskyldt for aksjoner i tilfeller hvor det knapt har vært folk på jobb. Jens Kleppe sier han skjønner om spørsmålet også dukker opp nå.

  • Men dette har ikke noe med aksjon å gjøre. Vi forsøker å gjøre det beste ut av det vi har, men realitetene er at ressursene våre er kuttet med 30 prosent, sier han.

Visepolitimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, sier han forstår frustrasjonen.

  • Jeg forstår at de ønsker å gi et enda bedre tilbud, men samtidig må en vurdere hvordan en skal bruke ressursene best mulig. Målet til politidistriktet er å kontrollere 100.000 kjøretøy hvert år. Vi ligger nok litt under dette målet i dag, sier Nilsen.

Distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP), Leon Nordanger, synes det er beklagelig dersom det blir færre trafikkontroller.

  • Vi vet jo at sommeren er høysesong for ulykker, og det er mye farlig kjøring. Samtidig er det en vanskelig jobb for politidistriktene å prioritere trafikkontroller opp mot andre oppgaver, sier Nordanger.

UP opplyser at de vil ha normal kontrollaktivitet i sommer.

Krever mer politi

Trygg Trafikk er bekymret over at kontrollaktiviteten er så lav.

  • Det skjer så mye alvorlig i trafikken på sommeren, og da må det være flere politifolk ute på veiene. Når folk hører at bemanningen er så lav, kan det føre til at terskelen for å råkjøre blir lavere. Flere synlige politifolk er det beste middelet for å unngå ulykker, sier distriktsleder Arne Aase i Hordaland.

Han sier det er mer aggressiv kjøring på sommeren.

  • Folk har dårlig tid, og de begynner å stresse når det oppstår køsituasjoner. Da kan det fort smelle, sier Aase.

Også politibetjent Stig Olav Ottestad håper de får tid til mer kontroller i tiden som kommer.

  • Vi trenger mer ressurser, så det er jo lov å håpe. Men jeg er skeptisk, sier Ottestad.

Føler du deg trygg på veiene? Si din mening om kontrollvirksomheten.

Paul S. Amundsen