• Eg er ingen farisear og vil uansett ikkje drive moralisering slik Bergens Tidende gjer, seier Finn Jarle Sæle.

Norge i Dag-redaktøren avviste først all kjennskap til 42-åringen då Bergens Tidende kontakta han fredag.

— Det har ikkje arbeidd nokon med det namnet hos oss på Øvre Kråkenes, sa Sæle.

— Men 42-åringen kvitterte på stoppordren frå Arbeidstilsynet då dei inspiserte byggjeplassen i mars i fjor?

— Kven som helst kan ha sett kråketærne sine på det papiret. Dersom inspektørane ikkje kunne estisk, kan dei jo ha bedt besøkjande skrive under, seier Sæle.

Men ifølgje inspektør Kurt Halås hos Arbeidstilsynet i Bergen framsto ikkje 42-åringen som ein tilfeldig gjest.

— Han utga seg for å vere arbeidsleiar der oppe, og tok imot stoppordren. Kopi av dette dokumentet vart også sendt byggherren, Kristen Meidaallianse Holding AS, seier Halås.

«Kor dumme er de i BT?»

Dette skjønnar ikkje Sæle noko av.

— Kven som helst kan vel ha utgitt seg for eitt eller anna. Eg aner ingenting. Men han der har aldri vore arbeidsleiar hos oss, seier Sæle.

— Men det må vel ha vore ein arbeidsleiar der?

— Ja, dei har sjølvsagt leiaren av firmaet. Kor dumme er de der inne i Bergens Tidende? Eg høyrer jo at det du held på med berre er eit eventyr. Det kan sjølvsagt har vore ein person til stades som heiter både det eine og det andre. Men eg har aldri høyrt om denne mannen. Vi har aldri forhalde oss til han, seier Sæle.

— Kva tykkjer du om at ein mann som driv som hallik kvitterer på eit dokument frå byggjeplassen dykkar?

— Dette er latterlege spørsmål. Det er tydeleg at ein mann som ikkje hadde noko med dette, har skrive under. Inspektørane må ha bomma litt på grunn av språkvanskane, slik at dei ikkje har kontakta dei ansvarlege. Kanskje har dei andre vore redde, dersom ikkje arbeidsleiaren var der, sa Sæle fredag ettermiddag.

- Snakka betre engelsk

Seinare på dagen ringde Sæle opp att. Han hadde då sjekka litt, og fått stadfesta at den halliksikta 42-åringen faktisk tok imot stoppordren.

— Men han har aldri vore tilsett i det estiske selskapet vi brukte, og har aldri stått på lønningslista. Han har berre vore innom og hjelpt til av og til. Han snakka betre engelsk enn dei andre. Difor signerte han då inspektørane kom, seier Sæle.

Norge i Dag-redaktøren vil uansett ikkje vere fordømmande.

— Eg er ingen farisear av BT-slaget. Det kan skje at både nordmenn og utlendingar kjem borti ting. Når dei blir tatt, spesielt for slike ting som dette, bør det vere dei strengaste straffer og utvising så snart som råd. Men eg vil ikkje moralisere, det overlèt eg til BA og BT. De driv uansett berre med eventyr. Slik sett driv de med hallikverksemd sjølve, og burde også vore utvist, seier Sæle.