Stortinget har bestemt at elbiler med drivstoffkode 5 i vognkortet får passere gratis ved bomstasjonene i Norge.

Likevel har Ove Revheim fått en regning på seks passeringer, pålydende 90 kroner, fra Bergen Bompengeselskap.

Den daglige lederen i Åsane Auto ante ikke at han måtte tegne et abonnement for å kunne kjøre gratis med selskapets røde mini-Citroën.

— Det burde gått automatisk. Det hele grenser til tusseskap, sier Revheim.

— Det er typisk norsk og helt på trynet. Jeg skjønner ikke logikken. Det må være forferdelig enkelt - alle biler begynner på EL, sier Revheim.

Det er typisk norsk og helt på trynet. Jeg skjønner ikke logikken. Ove Revheim

Ingen hjelp å få

Da han fikk regningen fredag, tok han raskt kontakt med bompengeselskapet. Etter 29 minutter venting og 15 minutter i telefonen med en kundebehandler var han like langt.

Eller rettere sagt – han er to steg lenger unna en løsning.

Han må nemlig sende inn klage på regningen, og opprette abonnement.

— Dette hadde jeg aldri trodd. Jeg regnet med en kreditnota og en beklagelse. I stedet må jeg søke og skrive at jeg har fått en faktura, sukker han.

Revheim, som driver en stor bilforretning, sier også at de flere ganger har opplevd å få regninger på biler som har ikke har vært i deres besittelse.

Opplevd noe liknende? Ring eller send MMS til 2211, eller skriv e-post

Reglene er klare

— Vi må forholde oss til reglene, sier driftssjef Grethe Kleppe i Bro- og Tunnelselskapet AS og viser til takstretningslinjene fra Veidirektoratet.

Hun sier at de ikke får mange henvendelser av denne typen.

I 1997 laget Vegdirektoratet følgende forskrift:

«... slike kjøretøy kan gis gratis abonnement i bomsystemer med elektronisk registrering eller liknende ved at de utstyres med elektronisk brikke eller annet kort som benyttes ved passering i abonnements- eller automatfelt».

— Alle rabatter er knyttet til brikker. Gratis er også en form for rabatt, forklarer fungerende seksjonsleder Bernt Iversen ved seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet til bt.no.

Han innrømmer at de har fått «en del» henvendelser om ordningen både fra bompengeselskaper og privatpersoner, men foreløpig står reglene fast.

Burde undersøkt bedre

- Men dette må jo medføre merarbeid både for selskapene og bilistene?

— Jeg kjenner ikke til hva som ligger bak regelen, men det ble vel antatt at dette var mest besparende og enklest, sier Iversen.

Han mener at Ove Revheim burde undersøkt bedre og selv oppdaget at han måtte bomregistrere bilen, men kan ikke svare på hvilken informasjon som finnes og hvor.

— Et dumt svar. Det står til stryk. Så lenge myndighetene har gått ut og sagt at det er gratis, hva skal jeg undersøke da, sier Revheim.

Hva mener du om saken? Diskuter under:

EL-LEVILT: Ove Revheim stusset da han så denne regningen fra Bergen bompengeselskap.
OLE VALAKER
PAPIRARBEID: Ove Revheim må nå ta seg fakturaen, sende klage og registrering for å sørge for at elbilen får kjøre gratis. Det betyr mye arbeid til ingen nytte - både for ham og bompengeselskapet.
OLE VALAKER