Regionveisjef i Statens vegvesen, Olav Ellevset, slutter som veisjef i mars neste år, og får deretter ansvaret for prosjektet Fergefri E39.

— Gjennombrudd

— Ved at han tar dette ansvaret vil vi få et sterkt fokus på denne samfunnsutfordringen, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i Hordaland er svært fornøyd med at Ellevset skal jobbe målrettet med en fergefri kyststamvei på Vestlandet.

— Dette er et viktig gjennombrudd i Vestlandsrådets langsiktige arbeid med ein fergefri kyststamvei på Vestlandet, sier hun.

Fylkesordførerne fra de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane setter på nytt press på regjeringen og Storting i arbeidet med å skape en helt fergefri E39 på Vestlandet. Denne kyststamveien skal gå fra Kristiansand til Trondheim.

Fergefritt Stavanger-Bergen om ti år

Den passer fem av de største norske byene. På strekningen er det åtte fergestrekninger, og kryssingen av blant annet Sognefjorden representer store teknologiske utfordringer.

Fylkesordfører Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane opplyste av veimyndighetene allerede er i gang med å forta såkalte mulighetsstudier og han regnet med at når kryssingen av Sognefjorden er løst, vil det ikke by på problemer å få til kryssingen av de andre fjordstrekningene.

Fylkesordøfrer Tom Tvedt i Rogaland sier at arbeidet med å få til en fergefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen er kommet lengst.

Håpet er at strekningen kan være fergefri i løpet av en tiårsperiode. Tvedt viser til at en fergefri kyststamvei også vil øke produktiviteten i regionen.

Hva mener du? Er dette en god plan?